CpuStres v2.0

Av Pavel Yosifovich

Publicerad: 18 juli 2018

Laddaned CpuStres(2,2 MB)

Introduktion

CpuStres
CpuStres är ett verktyg som kan användas för att simulera CPU-aktivitet genom att köra upp till 64 trådar i en nära loop.

Varje tråd kan startas, pausas eller stoppas oberoende av varandra och kan konfigureras med följande parametrar:

  • Aktivitetsnivå Detta kan vara Låg, Medel, Upptagen eller Maximum som styr hur länge tråden för strömsparläge mellan cykler. Om du ställer in det här värdet på Maximum körs tråden kontinuerligt.
  • Prioritet Detta styr trådprioritet. Mer information om trådprioriteringar finns i Windows Internals av Mark Russinovich

Körs på:

  • Klient: Windows Vista och senare
  • Server: Windows Server 2003 och senare
  • Nano Server: 2016 och senare
  • Windows Internals Book De officiella uppdateringarna och errata-sidan för den slutgiltiga boken om Windows internt, av Mark Russinovich och David Bob.

Ladda ned

Laddaned CpuStres(2,2 MB)
Kör nu från Sysinternals Live.