DiskExt v1.2

Av Mark Russinovich

Publicerad: 4 juli 2016

Laddaned DiskExt(498 KB)

Introduktion

DiskExt visar användningen av IOCTL_VOLUME_GET_VOLUME_DISK_EXTENTS-kommandot som returnerar information om vilka diskar partitionerna på en volym finns på (diskar med flera partitioner kan finnas på flera diskar) och var på disken partitionerna finns.

Laddaned DiskExt(498 KB)