DiskMon för Windows v2.02

Av Mark Russinovich

Publicerad: 12 oktober 2021

Laddaned Diskmon(488 KB)
Kör nu från Sysinternals Live.

Introduktion

DiskMon är ett program som loggar och visar all hårddiskaktivitet i ett Windows system. Du kan också minimera DiskMon i systemfältet där den fungerar som en diskbelysning, och visa en grön ikon när det finns en diskläsningsaktivitet och en röd ikon när det finns en diskskrivningsaktivitet.

Installation och användning

Det är lika enkelt att installera DiskMon som att packa upp den och skriva "diskmon". Menyerna och knapparna i verktygsfältet kan användas för att inaktivera händelseinfångning, styra listvyns bläddring och för att spara listvyns innehåll i en ASCII-fil.

Om du vill att DiskMon ska fungera som disklampa i systemfältet väljer du Alternativ| Minimera till menyalternativet Fack eller starta DiskMon med kommandoradsväxeln "/l" (gemen L), t.ex. diskmon /l. Om du vill återaktivera DiskMon-fönstret dubbelklickar du på ikonen DiskMon i facket. Om du vill skapa en genväg till Diskmon i facket skapar du en genväg i mappen Program Files\Startup, redigerar egenskaperna för genvägen och ställer in Mål så att det pekar på den körbara filen med sökvägen inom citattecken och växeln utanför citattecken:

"C:\Sysinternals Tools\Diskmon.exe" /l

Förskjutningar för läsning och skrivning visas i sektorer (512 byte). Händelser kan antingen ha en tidslängd (i mikrosekunder) eller stämplas med den absoluta tid som de initierades. Dialogrutan Historikdjup kan användas för att ange det maximala antalet poster som ska behållas i det grafiska användargränssnittet (0 betyder ingen gräns).

Skärmbild av DiskMon

Implementering

DiskMon använder spårning av kernel-händelser. Händelsespårning dokumenteras i Microsoft Platform SDK och SDK innehåller källkod till TraceDmp, som DiskMon baseras på.

Laddaned Diskmon(488 KB) 

Kör nu från Sysinternals Live.