DiskView v2.41

Av Mark Russinovich

Publicerad: 15 oktober 2020

Laddaned DiskView(800 KB)
Kör nu från Sysinternals Live.

Introduktion

DiskView visar en grafisk karta över disken så att du kan avgöra var en fil finns eller, genom att klicka på ett kluster, se vilken fil som upptar den. Dubbelklicka för att få mer information om en fil som ett kluster har allokerats till.

Skärmbild av DiskView

Laddaned DiskView(800 KB)

Kör nu från Sysinternals Live.