ListDLLs v3.2

Av Mark Russinovich

Publicerad: 4 juli 2016

Laddaned ListDLLs(307 KB)

Introduktion

ListDLLs är ett verktyg som rapporterar dll-filer som lästs in i processer. Du kan använda den för att lista alla DLL:er som lästs in i alla processer, i en specifik process eller för att lista de processer som har en viss DLL-inläst. ListDLLs kan också visa information om fullständiga versioner för DLL:er, inklusive deras digitala signatur, och kan användas för att söka igenom processer efter osignerade DLL:er.

Användning

listdlls [-r] [-v | -u] [processnamn|pid]
listdlls [-r] [-v] [-d dllname]

Parameter Beskrivning
processname Dump DLL:er som lästs in av processen (partiellt namn accepteras).
Pid Dump DLL:er som är associerade med det angivna process-ID:t.
dllname Visa endast processer som har läst in den angivna DLL-filen.
-r Flagga DLL:er som flyttats eftersom de inte har lästs in på basadressen.
-u Visa endast osignerade DLL:er.
-v Visa information om DLL-version.

Exempel

Lista dll-filer som lästs Outlook.exe, inklusive versionsinformation:

listdlls -v outlook

Visa en lista över osignerade DLL:er som lästs in i alla processer:

listdlls -u

Visa processer som har lästs MSO.DLL:

listdlls -d mso.dll

Laddaned ListDLLs(307 KB)

Körs på:

  • Klient: Windows Vista och senare
  • Server: Windows Server 2008 och senare
  • Nano Server: 2016 och senare