Re mockde

Publicerad: 1 november 2006

Laddaned Ladda ned RegHide(38 KB)Kör nu från Sysinternals Live.

Introduktion

En subtil men betydande skillnad mellan Win32-API:et och det interna API:et (se Inuti det inbyggda API:et för mer information om det här i stort sett odokumenterade gränssnittet) är hur namn beskrivs. I Win32-API tolkas strängar som NULL-avslutade ANSI-strängar (8-bitars) eller breda tecken (16-bitars). I de interna API-namnen räknas Unicode-strängar (16-bitars). Även om den här skillnaden vanligtvis inte är viktig lämnar den en intressant situation öppen: det finns en klass med namn som kan refereras med hjälp av det inbyggda API:et, men som inte kan beskrivas med hjälp av Win32-API:et.

Laddaned RegHide(38 KB)

Kör nu från Sysinternals Live.

Körs på:

  • Klient: Windows Vista och högre.
  • Server: Windows Server 2008 och senare.