Kontrollanter

Kontrollanter skapas och förstörs automatiskt av indataproviders. Varje kontrollanttyp har ett antal fysiska indata som definieras av en axeltyp och anger datatypen för indatavärdet (digital, enskild axel, dubbel axel, sex dof, ...) och en indatatyp (knapptryckning, utlösare, tumstreck, spatial pekare, ...) som beskriver ursprunget för indata. Fysiska indata mappas till indataåtgärder via i indatamappningsprofilen för kontrollanten under indatasystemprofilen i Mixed Reality Toolkit-komponenten.

Kontrollantindatamappning