Åtgärder för belysningsscen

Standardbelysningsscenen som definierats i din profil läses in vid start. Den ljusscenen förblir inläst SetLightingScene tills anropas.

IMixedRealitySceneSystem sceneSystem = MixedRealityToolkit.Instance.GetService<IMixedRealitySceneSystem>();

sceneSystem.SetLightingScene("MorningLighting");

Övergångar för belysningsinställning

transitionType styr stilen för övergången till den nya ljusscenen.

IMixedRealitySceneSystem sceneSystem = MixedRealityToolkit.Instance.GetService<IMixedRealitySceneSystem>();

sceneSystem.SetLightingScene("MiddayLighting", LightingSceneTransitionType.CrossFade);

De tillgängliga formaten är:

Typ Description Varaktighet
Ingen Den tidigare ljusscenen är inaktiverad och en ny belysningsscen läses in. Ingen övergång. Ignoreras
FadeToBlack Den tidigare ljusscenen tonas ut till svart. Ny belysningsscen läses in och tonas sedan upp från svart. Användbart för smidiga övergångar mellan platser. Använt
Crossfade Den tidigare ljusscenen tonas ut när den nya ljusscenen tonas in. Användbart för smidiga övergångar mellan belysningsinstallationer på samma plats. Använt

Observera att vissa ljusinställningar inte kan interpoleras under övergångar. Om du vill ha en smidig visuell övergång måste de här inställningarna vara konsekventa mellan ljusscener.

Inställning Smooth FadeToBlack-övergång Smooth CrossFade Transition
Skybox Inga Inga
Anpassade reflektioner Inga Inga
Sun light realtime shadows Ja Inga