Microsoft Docs

Docs.microsoft.com คือแหล่งรวมคู่มือทางเทคนิคของ Microsoft, เนื้อหาอ้างอิง API, ตัวอย่างโค้ด, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน และบทช่วยสอนสำหรับนักพัฒนาและผู้มีสายอาชีพด้าน IT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและข่าวสาร โปรดดูบล็อกของเรา สำหรับคู่มือ Microsoft เพิ่มเติม โปรดไปที่ MSDN หรือ TechNet