Microsoft Docs

docs.microsoft.com คือแหล่งรวมคู่มือทางเทคนิคของ Microsoft, เนื้อหาอ้างอิง API, ตัวอย่างโค้ด, คู่มือเริ่มต้นใช้งานด่วน และบทช่วยสอนสำหรับนักพัฒนาและผู้มีสายอาชีพด้าน IT

ไดเรกทอรี Docs

ไดเรกทอรี Docs