ความพร้อมใช้งานในต่างประเทศของ Dynamics 365

เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปัน PDF เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมใช้งาน ที่สามารถดาวน์โหลดได้กับคุณ

วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้คือ การให้ข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์และตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลของลูกค้าสำหรับแอปพลิเคชันตระกูล Dynamics 365 เอกสารฉบับนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับรายการต่อไปนี้:

  • ความพร้อมใช้งานของผลิตภัณฑ์
  • ตำแหน่งที่ตั้งข้อมูล
  • ภาษา
  • การแปลเป็นภาษาท้องถิ่น

ข้อมูลจะได้รับการอัปเดตเป็นระยะ Microsoft ไม่ได้ให้สิทธิ์การใช้งานใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

โปรดตรวจสอบและเคารพต่อข้อสงวนสิทธิ์ทั้งหมดที่มีอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ทั้งในแบบตีพิมพ์และเผยแพร่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ดูเพิ่มเติม

ความพร้อมใช้งานในต่างประเทศของ Microsoft Power Platform