ใช้ฟังก์ชันตัวทำซ้ำของ DAX ในแบบจำลอง Power BI Desktop

ปานกลาง
ผู้สร้างแอป
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

ในตอนท้ายของโมดูลนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่ครอบครัวของฟังก์ชันตัวทำซ้ำสามารถทำอะไรได้บ้างและวิธีการใช้งานในการคำนวณ DAX ของคุณ การคำนวณจะรวมถึงการสรุปแบบกำหนดเอง การจัดอันดับ และการเรียงต่อกัน

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในตอนท้ายของโมดูลนี้ คุณจะสามารถ:

  • อธิบายฟังก์ชันตัวทำซ้ำ
  • ใช้ฟังก์ชันตัวทำซ้ำการรวม
  • คำนวณการจัดอันดับ

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

คุณควรมีประสบการณ์ในการสร้างแบบจำลอง Power BI Desktop และออกแบบเค้าโครงรายงาน Power BI คุณควรเข้าใจวิธีสร้างคอลัมน์จากการคำนวณนิพจน์การวิเคราะห์ข้อมูล (DAX) ตารางคำนวณ และหน่วยวัด