อธิบายแบบจำลอง Power BI Desktop

ปานกลาง
ผู้สร้างแอป
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Power BI
Power Platform

ในมอดูลนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างแบบจำลอง Power BI Desktop, พื้นฐานการออกแบบ Schema รูปดาว, คิวรีการวิเคราะห์ และการกำหนดค่าการแสดงผลด้วยภาพของรายงาน มอดูลนี้จะให้พื้นฐานที่แข็งแกร่งซึ่งคุณสามารถเรียนรู้เพื่อปรับแต่งการออกแบบแบบจำลองให้เหมาะสมและเพิ่มการคำนวณแบบจำลองได้

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในตอนท้ายของมอดูลนี้ คุณจะสามารถ:

  • อธิบายโครงสร้างของแบบจำลอง Power BI Desktop
  • อธิบายพื้นฐานการออกแบบ Schema รูปดาว
  • นิยามคำว่าคิวรีการวิเคราะห์และระยะ
  • อธิบายวิธีการใช้เขตข้อมูลในการกำหนดค่าการแสดงผลด้วยภาพของรายงาน ซึ่งจะสร้างคิวรีการวิเคราะห์

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

สัมผัสประสบการณ์การสร้างแบบจำลอง Power BI Desktop และการออกแบบเค้าโครงรายงาน Power BI