เผยแพร่และแชร์ใน Power BI

ปานกลาง
นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Microsoft Power Platform
Power BI

เผยแพร่และแชร์รายงาน Power BI และแดชบอร์ดของคุณไปยังเพื่อนร่วมทีมในองค์กรของคุณหรือกับทุกคนบนเว็บ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • เผยแพร่รายงาน
  • พิมพ์และส่งออกรายงาน
  • สร้างแอป
  • ผสานรวมเข้ากับ OneDrive
  • เผยแพร่ไปยังเว็บ

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เข้าถึง Power BI Desktop