ใช้วิชวลใน Power BI

ปานกลาง
นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Microsoft Power Platform
Power BI

สร้างและปรับแต่งวิชวลเพื่อนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจและลึกซึ้ง

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

ในโมดูลนี้ คุณจะต้อง:

  • สำรวจวิชวล Power BI
  • สร้างวิชวล

สิ่งที่จำเป็นต้องมี

เข้าถึง Power BI Desktop