Microsoft Learn สำหรับ Power Platform

Microsoft Power Platform

เรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันเพื่อเผชิญกับความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Microsoft Power Platform โดยการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแอป กระบวนการอัตโนมัติและการสร้างตัวแทนเสมือน

เรียกดูเส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมดของแพลตฟอร์ม Power

เส้นทางของคุณในการเริ่มต้น