ดูบันทึกการตรวจสอบ

ไปที่ พอร์ทัลผู้ดูแลระบบ เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะนี้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรับและใช้พอร์ทัลผู้ดูแลระบบดู เกี่ยวกับพอร์ทัลผู้ดูแล

คุณสามารถจัดการบันทึกการตรวจสอบ Power BI ในศูนย์Office 365การปฏิบัติตาม&กฎระเบียบด้านความปลอดภัยได้ แท็บ บันทึก การตรวจสอบ จะมีลิงก์ไปยังศูนย์ดูแล & การปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย ในการเรียนรู้เพิ่มเติมให้ดู ติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ใน Power BI

หากต้องการใช้บันทึกการตรวจสอบ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานการตั้งค่า สร้างบันทึกการตรวจสอบสำหรับกิจกรรมภายในการตรวจสอบและการปฏิบัติตามนโยบาย

ขั้นตอนถัดไป