จัดการPremiumต่อผู้ใช้

Premium ต่อผู้ใช้ (PPU) คือวิธีการให้สิทธิการใช้งานคุณลักษณะPremiumสําหรับผู้ใช้ต่อหนึ่งผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้คนแรกได้รับสิทธิ์ใช้งาน PPU จะสามารถเปิดคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทํางานใดก็ได้ ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการการรีเฟรชอัตโนมัติและการตั้งค่าปริมาณงานของชุดข้อมูลที่แสดงต่อผู้ใช้และค่าเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น สามารถปิดการเข้าถึง XMLA Endpoint ตั้งค่าเป็นอ่านอย่างเดียวหรือตั้งค่าเป็นอ่าน - เขียน

เข้าถึงการตั้งค่าพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Power BI

คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบที่ครอบคลุมหรือผู้ดูแลระบบบริการ Power BI เพื่อเข้าถึงพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Power BI โปรดดูที่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบ Power BIเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทผู้ดูแลระบบบริการ Power BI ในการเข้าถึงพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ Power BI ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. ลงชื่อเข้าใช้ Power BI โดยใช้ข้อมูลประจำตัวบัญชีของผู้ดูแลระบบของคุณ

  2. จากส่วนหัวของหน้า ให้เลือก ...>>การตั้งค่าพอร์ทัลผู้ดูแลระบบ

    Settings menu with admin portal selected.

การตั้งค่า PPU

คุณสามารถกําหนดค่าการตั้งค่า PPU ต่อไปนี้ในพอร์ทัลผู้ดูแลระบบได้

Premium per user settings.

ขั้นตอนถัดไป