การสตรีมในเวลาจริงใน Power BIReal-time streaming in Power BI

Power BI with real-time streaming lets you stream data and update dashboards in real time.Power BI with real-time streaming lets you stream data and update dashboards in real time. Any visual or dashboard created in Power BI can display and update real-time data and visuals.Any visual or dashboard created in Power BI can display and update real-time data and visuals. The devices and sources of streaming data can be factory sensors, social media sources, service usage metrics, or many other time-sensitive data collectors or transmitters.The devices and sources of streaming data can be factory sensors, social media sources, service usage metrics, or many other time-sensitive data collectors or transmitters.

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดของเซนเซอร์สภาพแวดล้อม ที่แสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในแบบเรียลไทม์

บทความนี้แสดงให้เห็นว่า การตั้งค่าการสตรีมข้อมูลในเวลาจริงทำได้อย่างไรใน Power BIThis article shows you how to set up real-time streaming dataset in Power BI. First, it's important to understand the types of real-time datasets that are designed to display in tiles (and dashboards), and how those datasets differ.First, it's important to understand the types of real-time datasets that are designed to display in tiles (and dashboards), and how those datasets differ.

ชนิดของชุดข้อมูลในเวลาจริงTypes of real-time datasets

There are three types of real-time datasets, which are designed for display on real-time dashboards:There are three types of real-time datasets, which are designed for display on real-time dashboards:

 • ชุดข้อมูลการพุชPush dataset
 • ชุดข้อมูลการสตรีมStreaming dataset
 • ชุดข้อมูลการสตรีม PubNubPubNub streaming dataset

เริ่มแรก เรามาทำความเข้าใจว่าชุดข้อมูลเหล่านี้ต่างกันอย่างไร (ในส่วนนี้) จากนั้นเราจะกล่าวถึงวิธีการพุชข้อมูลลงชุดข้อมูลเหล่านี้First let's understand how these datasets differ from one another (this section), then we discuss how to push data into those each of these datasets.

ชุดข้อมูลการพุชPush dataset

ด้วยชุดข้อมูลการพุช ข้อมูลจะถูกผลักไปยังบริการ Power BIWith a push dataset, data is pushed into the Power BI service. เมื่อชุดข้อมูลถูกสร้างขึ้น บริการของ Power BI จะสร้างฐานข้อมูลใหม่ในบริการเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติWhen the dataset is created, the Power BI service automatically creates a new database in the service to store the data. เนื่องจากมีฐานข้อมูลเบื้องต้นที่จัดเก็บข้อมูลที่เข้ามาต่อเนื่อง คุณสามารถสร้างรายงานด้วยข้อมูลนั้นSince there is an underlying database that continues to store the data as it comes in, reports can be created with the data. รายงานเหล่านี้และวิชวลในรายงาน จะเหมือนกับวิชวลในรายงานอื่น ซึ่งหมายถึงคุณสามารถใช้คุณลักษณะการสร้างรายงานทั้งหมดของ Power BI เพื่อสร้างวิชวล รวมไปถึงวิชวล Power BI การแจ้งเตือนข้อมูล ไทล์แดชบอร์ดที่ปักหมุดไว้ และอื่น ๆThese reports and their visuals are just like any other report visuals, which means you can use all of Power BI's report building features to create visuals, including Power BI visuals, data alerts, pinned dashboard tiles, and more.

หลังจากสร้างรายงานโดยใช้ชุดข้อมูลแบบพุชแล้ว จะสามารถปักหมุดวิชวลไปยังแดชบอร์ดได้Once a report is created using the push dataset, any of its visuals can be pinned to a dashboard. บนแดชบอร์ด วิชวลจะปรับปรุงในเวลาจริง เมื่อใดก็ตามที่มีการปรับปรุงข้อมูลOn that dashboard, visuals update in real-time whenever the data is updated. ภายในบริการ แดชบอร์ดจะทริกเกอร์การรีเฟรชไทล์ทุกครั้งที่ได้รับข้อมูลใหม่Within the service, the dashboard is triggering a tile refresh every time new data is received.

มีข้อควรพิจารณาสองข้อ เกี่ยวกับไทล์ที่ปักหมุดจากชุดข้อมูลการพุช:There are two considerations to note about pinned tiles from a push dataset:

 • การปักหมุดทั้งรายงานโดยใช้ตัวเลือกปักหมุดหน้านี้ จะส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติPinning an entire report using the pin live page option will not result in the data automatically being updated.
 • เมื่อวิชวลถูกปักหมุดไปยังแดชบอร์ด คุณสามารถใช้ถามตอบเพื่อถามคำถามของชุดข้อมูลการพุชด้วยภาษาธรรมชาติได้Once a visual is pinned to a dashboard, you can use Q&A to ask questions of the push dataset in natural language. เมื่อคุณทำการถามตอบคิวรี คุณสามารถปักหมุดวิชวลที่เป็นผลลัพธ์กลับไปยังแดชบอร์ด และแดชบอร์ดจะยังคงปรับปรุงในเวลาจริงได้Once you make a Q&A query, you can pin the resulting visual back to the dashboard, and that dashboard will also update in real-time.

ชุดข้อมูลการสตรีมStreaming dataset

ด้วยชุดข้อมูลการสตรีมข้อมูลยังถูกส่งไปยังบริการ Power BI ด้วยความแตกต่างที่มีนัยสำคัญ: Power BI จะเก็บข้อมูลลงไว้ในแคชเพียงชั่วคราวเท่านั้นซึ่งมีสิทธิ์ที่ข้อมูลเหล่านั้นจะหมดอายุลงได้With a streaming dataset, data is also pushed into the Power BI service, with an important difference: Power BI only stores the data into a temporary cache, which quickly expires. The temporary cache is only used to display visuals, which have some transient sense of history, such as a line chart that has a time window of one hour.The temporary cache is only used to display visuals, which have some transient sense of history, such as a line chart that has a time window of one hour.

ด้วยชุดข้อมูลการสตรีม จะไม่มีฐานข้อมูลเบื้องต้น ดังนั้นคุณไม่สามารถสร้างวิชวลรายงานโดยใช้ข้อมูลที่เข้ามาจากสตรีมได้With a streaming dataset, there is no underlying database, so you cannot build report visuals using the data that flows in from the stream. ด้วยเหตุนี้ คุณไม่สามารถใช้ฟังก์ชันของรายงาน เช่น การกรอง วิชวล Power BI และฟังก์ชันรายงานอื่น ๆAs such, you cannot make use of report functionality such as filtering, Power BI visuals, and other report functions.

The only way to visualize a streaming dataset is to add a tile and use the streaming dataset as a custom streaming data source.The only way to visualize a streaming dataset is to add a tile and use the streaming dataset as a custom streaming data source. ไทล์สตรีมแบบกำหนดเองที่มาจากชุดข้อมูลการสตรีม ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลในเวลาจริงได้อย่างรวดเร็วThe custom streaming tiles that are based on a streaming dataset are optimized for quickly displaying real-time data. There is little latency between when the data is pushed into the Power BI service and when the visual is updated, since there's no need for the data to be entered into or read from a database.There is little latency between when the data is pushed into the Power BI service and when the visual is updated, since there's no need for the data to be entered into or read from a database.

ในทางปฏิบัติ ชุดข้อมูลสตรีมและวิชวลที่เกี่ยวข้องกับสตรีม เหมาะที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการลดเวลาแฝงให้เหลือน้อยที่สุด ระหว่างเวลาที่ข้อมูลถูกพุช และเวลาที่แสดงในวิชวลIn practice, streaming datasets and their accompanying streaming visuals are best used in situations when it is critical to minimize the latency between when data is pushed and when it is visualized. นอกจากนี้ จะเป็นการดีที่สุด ถ้าข้อมูลถูกผลักในรูปที่สามารถนำมาแสดงผลได้ทันที โดยไม่มีการรวมใด ๆ เพิ่มเติมIn addition, it's best practice to have the data pushed in a format that can be visualized as-is, without any additional aggregations. ตัวอย่างของข้อมูลที่พร้อมใช้งานทันที่ เช่น อุณหภูมิ และค่าเฉลี่ยที่คำนวนไว้ล่วงหน้าแล้วExamples of data that's ready as-is include temperatures, and pre-calculated averages.

ชุดข้อมูลการสตรีม PubNubPubNub streaming dataset

With a PubNub streaming dataset, the Power BI web client uses the PubNub SDK to read an existing PubNub data stream.With a PubNub streaming dataset, the Power BI web client uses the PubNub SDK to read an existing PubNub data stream. No data is stored by the Power BI service.No data is stored by the Power BI service. เนื่องจากการเรียกใช้นี้มากจากไคลเอ็นต์เว็บโดยตรง คุณจะต้องแสดงรายการปริมาณข้อมูลไปยัง PubNub ตามที่ได้รับอนุญาต หากคุณอนุญาตการรับส่งข้อมูลเฉพาะขาออกจากเครือข่ายของคุณBecause this call is made from the web client directly, you would have to list traffic to PubNub as allowed, if you only allowed whitelisted outbound traffic from your network. Refer to the instructions in the support article about whitelisting outbound traffic for PubNub.Refer to the instructions in the support article about whitelisting outbound traffic for PubNub.

เช่นเดียวกับชุดข้อมูลการสตรีม จะไม่มีฐานข้อมูลพื้นฐานใน Power BI สำหรับเก็บชุดข้อมูลการสตรีม PubNub ดังนั้นคุณไม่สามารถสร้างวิชวลรายงานกับข้อมูลที่เข้ามา และไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านรายงาน เช่น การกรอง วิชวล Power BI และอื่น ๆAs with the streaming dataset, with the PubNub streaming dataset there is no underlying database in Power BI, so you cannot build report visuals against the data that flows in, and cannot take advantage of report functionality such as filtering, Power BI visuals, and so on. ด้วยเหตุนี้ ชุดข้อมูลการสตรีม PubNub สามารถแสดงได้โดยการเพิ่มไทล์ไปยังแดชบอร์ด และกำหนดค่าข้อมูลสตรีม PubNub เป็นแหล่งข้อมูลเท่านั้นAs such, the PubNub streaming dataset can also only be visualized by adding a tile to the dashboard, and configuring a PubNub data stream as the source.

ไทล์จากชุดข้อมูลการสตรีม PubNub ถูกปรับให้เหมาะสำหรับการแสดงข้อมูลในเวลาจริงได้อย่างรวดเร็วTiles based on a PubNub streaming dataset are optimized for quickly displaying real-time data. Since Power BI is directly connected to the PubNub data stream, there is little latency between when the data is pushed into the Power BI service and when the visual is updated.Since Power BI is directly connected to the PubNub data stream, there is little latency between when the data is pushed into the Power BI service and when the visual is updated.

เมทริกซ์ชุดข้อมูลการสตรีมStreaming dataset matrix

ตาราง (หรือเมทริกซ์) ต่อไปนี้ อธิบายชุดข้อมูลสำหรับสตรีมในเวลาจริงสามชนิด และรายการความสามารถและขีดจำกัดของแต่ละชุดข้อมูลThe following table (or matrix, if you like) describes the three types of datasets for real-time streaming, and lists capabilities and limitations of each.

ภาพหน้าจอของตาราง ที่แสดงเมทริกซ์ชุดข้อมูลการสตรีม

หมายเหตุ

ดูบทความนี้ สำหรับข้อมูลขีดจำกัดของ พุช ว่าสามารถผลักข้อมูลได้มากเท่าใดSee this article for information on Push limits on how much data can be pushed in.

การพุชข้อมูลไปยังชุดข้อมูลPushing data to datasets

ส่วนก่อนหน้านี้ อธิบายชุดข้อมูลในเวลาจริงสามชนิดหลัก ที่คุณสามารถใช้ในการสตรีมในเวลาจริง และความแตกต่างกันของแต่ละชนิดThe previous section described the three primary types of real-time datasets you can use in real-time streaming, and how they differ. ในส่วนนี้ จะอธิบายวิธีการสร้างและพุชข้อมูลลงในชุดข้อมูลเหล่านั้นThis section describes how to create and push data into those datasets.

คุณสามารถพุชข้อมูลลงในชุดข้อมูลได้สามวิธีหลัก ๆ ได้แก่:There are three primary ways you can push data into a dataset:

 • การใช้ Power BI REST APIUsing the Power BI REST APIs
 • การใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ ชุดข้อมูลสตรีมมิ่งUsing the Streaming Dataset UI
 • การใช้ Azure Stream AnalyticsUsing Azure Stream Analytics

เรามาดูวิธีเหล่านั้นทีละวิธีLet's take a look at each of those approaches in turn.

การใช้ Power BI REST API เพื่อพุชข้อมูลUsing Power BI REST APIs to push data

Power BI REST API สามารถใช้สร้างและส่งข้อมูลไปยังชุดข้อมูลการพุช และชุดข้อมูลการสตรีมได้Power BI REST APIs can be used to create and send data to push datasets and to streaming datasets. เมื่อคุณสร้างชุดข้อมูลด้วย Power BI REST API ค่าสถานะ defaultMode ระบุว่าเป็นชุดข้อมูลการพุช หรือการสตรีมWhen you create a dataset using Power BI REST APIs, the defaultMode flag specifies whether the dataset is push or streaming. ถ้าไม่มีมีค่าสถานะ defaultMode ค่าเริ่มต้นของชุดข้อมูลเป็นชุดข้อมูลการพุชIf no defaultMode flag is set, the dataset defaults to a push dataset.

ถ้า defaultMode ตั้งค่าเป็น pushStreaming ชุดข้อมูลจะเป็นทั้งการพุช และการ สตรีม ทำให้ได้ประโยชน์ของทั้งสองชนิดIf the defaultMode value is set to pushStreaming, the dataset is both a push and streaming dataset, providing the benefits of both dataset types.

หมายเหตุ

เมื่อใช้ชุดข้อมูลที่มีค่าสถานะ defaultMode เป็น pushStreaming ถ้าคำขอมีขนาดเกินขีดจำกัด 15Kb สำหรับชุดข้อมูลการสตรีม แต่จะน้อยกว่าขีดจำกัด 16MB ของชุดข้อมูลการพุช คำขอจะประสบผลสำเร็จ และข้อมูลจะถูกปรับปรุงในชุดข้อมูลการพุชWhen using datasets with the defaultMode flag set to pushStreaming, if a request exceeds the 15Kb size restriction for a streaming dataset, but is less than the 16MB size restriction of a push dataset, the request will succeed and the data will be updated in the push dataset. อย่างไรก็ตาม ไทล์การสตรีมใด ๆ จะล้มเหลวชั่วคราวHowever, any streaming tiles will temporarily fail.

เมื่อสร้างชุดข้อมูลแล้ว ใช้ REST API เพื่อผลักข้อมูลโดยใช้ PostRows APIOnce a dataset is created, use the REST APIs to push data using the PostRows API.

คำร้องขอทั้งหมดที่ไปยัง REST API ถูกรักษาความปลอดภัยด้วย Azure AD OAuthAll requests to REST APIs are secured using Azure AD OAuth.

การใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้ ชุดข้อมูลการสตรีม เพื่อพุชข้อมูลUsing the Streaming Dataset UI to push data

ในบริการของ Power BI คุณสามารถสร้างชุดข้อมูล โดยการเลือก API ดังแสดงในรูปต่อไปนี้In the Power BI service, you can create a dataset by selecting the API approach as shown in the following image.

ภาพหน้าจอของตัวเลือกชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ ที่แสดงการเลือก API

เมื่อสร้างชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ คุณสามารถเลือกเปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต ตามที่แสดงด้านล่าง ซึ่งมีผลที่สำคัญWhen creating the new streaming dataset, you can select to enable Historic data analysis as shown below, which has a significant impact.

ภาพหน้าจอของชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ ที่แสดงการเปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต

เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตถูกปิดใช้งานซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น คุณสามารถสร้างชุดข้อมูลการสตรีม ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้When Historic data analysis is disabled, and it is by default, you create a streaming dataset as described earlier in this article. เมื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีตถูกเปิดใช้งาน ชุดข้อมูลที่สร้างขึ้นเป็นทั้งชุดข้อมูลการสตรีม และชุดข้อมูลการพุชWhen Historic data analysis is enabled, the dataset created becomes both a streaming dataset and a push dataset. นี่คือเทียบเท่ากับการใช้ Power BI REST API สร้างชุดข้อมูลที่มีค่าของ defaultMode เป็น pushStreaming ตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้าในบทความนี้This is equivalent to using the Power BI REST APIs to create a dataset with its defaultMode set to pushStreaming, as described earlier in this article.

หมายเหตุ

สำหรับชุดข้อมูลการสตรีม ที่สร้างขึ้นด้วยส่วนติดต่อผู้ใช้ในบริการของ Power BI UI ตามที่อธิบายไว้ในย่อหน้าที่แล้ว การรับรองความถูกต้องของ Azure AD เป็นเรื่องไม่จำเป็นFor streaming datasets created using the Power BI service UI, as described in the previous paragraph, Azure AD authentication is not required. ในชุดข้อมูลดังกล่าว เจ้าของชุดข้อมูลจะได้รับ URL ที่มี rowkey ซึ่งอนุญาตให้ผู้ร้องขอ พุชข้อมูลลงในชุดข้อมูลโดยไม่ต้องมีโทเค็น Azure AD OAuth ของแบเรอร์In such datasets, the dataset owner receives a URL with a rowkey, which authorizes the requestor to push data into the dataset with out using an Azure AD OAuth bearer token. ให้ทราบว่าวิธี Azure AD (AAD) ยังคงใช้การกับพุชข้อมูลลงในชุดข้อมูลได้Take now, however, that the Azure AD (AAD) approach still works to push data into the dataset.

การใช้ Azure Stream Analytics เพื่อพุชข้อมูลUsing Azure Stream Analytics to push data

คุณสามารถเพิ่ม Power BI เป็นเอาท์พุทภายใน Azure Stream Analytics (ASA) จากนั้น แสดงผลสตรีมข้อมูลเหล่านั้นในบริการของ Power BI ในเวลาจริงได้You can add Power BI as an output within Azure Stream Analytics (ASA), and then visualize those data streams in the Power BI service in real time. ส่วนนี้อธิบายจะรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวิธีดำเนินการนั้นThis section describes technical details about how that process occurs.

Azure Stream Analytics ใช้ Power BI REST Api ในการสร้างสตรีมข้อมูลของผลลัพธ์ไปยัง Power BI เมื่อ defaultMode ตั้งค่าเป็น pushStreaming ซึ่งทำให้ชุดข้อมูลสามารถใช้ประโยชน์จากทั้งการ พุช และการ สตรีมAzure Stream Analytics uses the Power BI REST APIs to create its output data stream to Power BI, with defaultMode set to pushStreaming, resulting in a dataset that can take advantage of both push and streaming. เมื่อมีการสร้างชุดข้อมูล Azure Stream Analytics จะตั้งค่าสถานะ retentionPolicy เป็น basicFIFOWhen the dataset is created, Azure Stream Analytics sets the retentionPolicy flag to basicFIFO. ด้วยการตั้งค่าดังกล่าว ฐานข้อมูลที่สนับสนุนชุดข้อมูลแบบพุชจะจัดเก็บแถว 200,000 แถวและแถวใดจะถูกวางในแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO)With that setting, the database supporting its push dataset stores 200,000 rows, and which rows are dropped in a first-in first-out (FIFO) fashion.

ข้อควรระวัง

ถ้าคิวรี Azure Stream Analytics ของคุณ ให้มีผลลัพธ์ที่ถี่มากไปยัง Power BI (เช่น หนึ่งหรือสองครั้งต่อวินาที) Azure Stream Analytics จะเริ่มรวมผลลัพธ์เหล่านั้นลงในคำร้องขอเดียวIf your Azure Stream Analytics query results in very rapid output to Power BI (for example, once or twice per second), Azure Stream Analytics will begin batching those outputs into a single request. ซึ่งอาจทำให้ขนาดของคำขอ เกินขีดจำกัดของไทล์การสตรีมThis may cause the request size to exceed the streaming tile limit. ตามที่ได้กล่าวถึงในส่วนก่อนหน้า ในกรณีนี้ ไทล์การสตรีมจะไม่แสดงผลIn that case, as mentioned in previous sections, streaming tiles will fail to render. แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือ การลดอัตราการส่งผลลัพธ์ข้อมูลไปยัง Power BI เช่น แทนที่จะส่งค่าทุก ๆ วินาที ตั้งค่าเป็นสูงสุดหนึ่งค่าทุก ๆ 10 วินาทีIn such cases, the best practice is to slow the rate of data output to Power BI; for example, instead of a maximum value every second, set it to a maximum over 10 seconds.

ตั้งค่าชุดข้อมูลการสตรีมในเวลาจริง ใน Power BISet up your real-time streaming dataset in Power BI

ตอนนี้เราได้ครอบคลุมเนื้อหาชุดข้อมูลสตรีมในเวลาจริงสามชนิดหลัก และอีกสามวิธีหลักที่คุณสามารถพุชลงในชุดข้อมูล เรามาทำให้ชุดข้อมูลการสตรีมในเวลาจริงของคุณ ทำงานใน Power BINow that we've covered the three primary types of datasets for real-time streaming, and the three primary ways you can push data into a dataset, let's get your real-time streaming dataset working in Power BI.

เพื่อเริ่มต้นใช้งานสตรีมในเวลาจริง คุณจำเป็นต้องเลือกหนึ่งในสองวิธีที่จะใช้ข้อมูลการสตรีมใน Power BI:To get started with real-time streaming, you need to choose one of the two ways that streaming data can be consumed in Power BI:

 • ไทล์ด้วยวิชวลจากข้อมูลการสตรีมtiles with visuals from streaming data
 • ชุดข้อมูลสร้างขึ้นจากข้อมูลการสตรีมที่บันทึกใน Power BIdatasets created from streaming data that persist in Power BI

ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใด คุณต้องตั้งค่าข้อมูลการสตรีมใน Power BI ไว้ก่อนแล้วWith either option, you'll need to set up Streaming data in Power BI. เพื่อการตั้งค่านี้ ในแดชบอร์ดของคุณ (แดชบอร์ดเดิมที่มีอยู่ หรือแดชบอร์ดใหม่) เลือกเพิ่มไทล์ แล้วเลือกข้อมูลการสตรีมแบบกำหนดเองTo do this, in your dashboard (either an existing dashboard, or a new one) select Add a tile and then select Custom streaming data.

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด ที่แสดงการเลือกข้อมูลการสตรีมแบบกำหนดเองในส่วนเพิ่มไทล์

ถ้าคุณยังไม่มีการตั้งค่าข้อมูลการสตรีม ไม่ต้องกังวล - คุณสามารถเลือกจัดการข้อมูลเพื่อเริ่มต้นIf you don't have streaming data set up yet, don't worry - you can select manage data to get started.

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด ที่แสดงจัดการลิงก์ข้อมูลในเพิ่มไทล์ข้อมูลการสตรีมแบบกำหนดเอง

บนหน้านี้ คุณสามารถป้อนค่าจุดสิ้นสุดของข้อมูลการสตรีมของคุณ ถ้าคุณได้สร้างไว้ก่อนแล้ว (ลงในกล่องข้อความ)On this page, you can input the endpoint of your streaming dataset if you already have one created (into the text box). ถ้าคุณยังไม่มีชุดข้อมูลการสตรีม เลือกไอคอนเครื่องหมายบวก ( + ) ที่มุมบนขวา เพื่อดูตัวเลือกที่มีสำหรับสร้างชุดข้อมูลการสตรีมIf you don't have a streaming dataset yet, select the plus icon ( + ) in the upper right corner to see the available options to create a streaming dataset.

ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด ที่แสดงวิธีการป้อนจุดสิ้นสุดของชุดข้อมูลการสตรีมของคุณด้วยตัวชี้ไปยังไอคอนเครื่องหมายบวก

เมื่อคุณคลิกบนไอคอน + คุณเห็นตัวเลือกสองตัว:When you click on the + icon, you see two options:

ภาพหน้าจอของตัวเลือกชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ ที่แสดงตัวเลือก API และ PubNub

ในส่วนถัดไปจะอธิบายเกี่ยวกับตัวเลือกเหล่านี้ และการเข้าไปในรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ วิธีการสร้างไทล์การสตรีม หรือวิธีการสร้างการชุดข้อมูลจากแหล่งข้อมูลการสตรีม ซึ่งคุณสามารถใช้ในภายหลังเพื่อสร้างรายงานThe next section describes these options, and goes into more detail about how to create a streaming tile or how to create a dataset from the streaming data source, which you can then use later to build reports.

สร้างข้อมูลการสตรีมของคุณ ด้วยตัวเลือกที่คุณชอบที่สุดCreate your streaming dataset with the option you like best

การสร้างสตรีมข้อมูลในเวลาจริง ที่สามารถใช้และดูได้จาก Power BI มีอยู่ด้วยกันสองวิธี:There are two ways to create a real-time streaming data feed that can be consumed and visualized by Power BI:

 • Power BI REST API โดยใช้จุดสิ้นสุดการสตรีมในเวลาจริงPower BI REST API using a real-time streaming endpoint
 • PubNubPubNub

ส่วนถัดไปจะดูทีละตัวเลือกThe next sections look at each option in turn.

การใช้ POWER BI REST APIUsing the POWER BI REST API

Power BI REST API - การปรับปรุงล่าสุดของ Power BI REST API ออกแบบให้การสตรีมในเวลาจริงทำได้ง่ายขึ้นสำหรับนักพัฒนาPower BI REST API - Recent improvements to the Power BI REST API are designed to make real-time streaming easier for developers. เมื่อคุณเลือก API จากหน้าต่างสร้างชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ คุณจะเห็นรายการการตั้งค่าเพื่อให้ Power BI เชื่อมต่อ และใช้จุดสิ้นสุดของคุณ:When you select API from the New streaming dataset window, you're presented with entries to provide that enable Power BI to connect to and use your endpoint:

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ ที่แสดงรายการ Power BI REST API สำหรับการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณต้องการให้ Power BI จัดเก็บข้อมูลที่ส่งผ่านสตรีมข้อมูลนี้ เปิดใช้งานการวิเคราะห์ข้อมูลในอดีต แล้วคุณจะสามารถสร้างรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากสตรีมIf you want Power BI to store the data that's sent through this data stream, enable Historic data analysis and you'll be able to do reporting and analysis on the collected data stream. คุณยังสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ API ได้You can also learn more about the API.

เมื่อคุณสร้างสตรีมของข้อมูลคุณเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้จุดสิ้นสุด REST API URL ซึ่งแอปพลิเคชันของคุณสามารถใช้การร้องขอ POSTเพื่อผลักข้อมูลของคุณไปยัง Power BI ชุดข้อมูล การสตรีมข้อมูล ที่คุณสร้างไว้Once you successfully create your data stream, you're provided with a REST API URL endpoint, which your application can call using POST requests to push your data to Power BI streaming data dataset you created.

เมื่อทำการร้องขอ POST คุณควรตรวจสอบว่า เนื้อหาของคำขอตรงกับตัวอย่าง JSON ที่ให้มาโดยส่วนติดต่อผู้ใช้ Power BIWhen making POST requests, you should ensure the request body matches the sample JSON provided by the Power BI user interface. ตัวอย่างเช่น ใส่วัตถุ JSON ของคุณไว้ในอาร์เรย์For example, wrap your JSON objects in an array.

การใช้ PubNubUsing PubNub

ด้วยการรวมเอาการสตรีม PubNub มาไว้ใน Power BI คุณสามารถใช้สตรีมของข้อมูล PubNub (หรือสร้างสตรีมใหม่) ที่มีเวลาแฝงต่ำ และใช้งานใน Power BI ได้With the integration of PubNub streaming with Power BI, you can use your low-latency PubNub data streams (or create new ones) and use them in Power BI. เมื่อคุณเลือก PubNub แล้วเลือกถัดไป คุณจะเห็นหน้าต่างต่อไปนี้:When you select PubNub and then select Next, you see the following window:

ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ ที่แสดงรายการ PubNub สำหรับการเชื่อมต่อ

คำเตือน

แชนเนล PubNub สามารถทำให้ปลอดภัย ด้วยคีย์การรับรองความถูกต้อง PubNub Access Manager (PAM)PubNub channels can be secured by using a PubNub Access Manager (PAM) authentication key. คีย์นี้จะแชร์กับผู้ใช้ทั้งหมดที่มีสิทธิ์เข้าถึงแดชบอร์ดThis key will be shared with all users who have access to the dashboard. คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมการเข้าถึง PubNub ได้You can learn more about PubNub access control.

สตรีมข้อมูล PubNub มักมีปริมาณมาก และมักไม่เหมาะสมที่จะจัดเก็บและวิเคราะห์อดีต ด้วยข้อมูลต้นฉบับPubNub data streams are often high volume, and are not always suitable in their original form for storage and historical analysis. เพื่อใช้ Power BI สำหรับการวิเคราะห์ในอดีต ด้วยข้อมูล PubNub คุณจะต้องรวมสตรีม PubNub ดิบ แล้วส่งไปยัง Power BITo use Power BI for historical analysis of PubNub data, you'll have to aggregate the raw PubNub stream and send it to Power BI. วิธีหนึ่งในการดำเนินดังกล่าวคือ Azure Stream AnalyticsOne way to do that is with Azure Stream Analytics.

ตัวอย่างการใช้การสตรีมในเวลาจริงใน Power BIExample of using real time streaming in Power BI

นี่คือตัวอย่างเร็ว ๆ ที่แสดงให้เห็นว่าการสตรีมในเวลาจริงใน Power BI ทำงานอย่างไรHere's a quick example of how real time streaming in Power BI works. คุณสามารถทำตามตัวอย่างนี้ เพื่อเห็นคุณค่าของการสตรีมในเวลาจริงด้วยตัวคุณเองYou can follow along with this sample to see for yourself the value of real time streaming.

ในตัวอย่างนี้ เราจะใช้สตรีมสาธารณชนจาก PubNubIn this sample, we use a publicly available stream from PubNub. ต่อไปนี้คือขั้นตอน:Here are the steps:

 1. ในบริการของ Power BI เลือกแดชบอร์ด (หรือสร้างขึ้นใหม่) และเลือกเพิ่มไทล์ > ข้อมูลการสตรีมแบบกำหนดเอง แล้วเลือกปุ่มถัดไปIn the Power BI service, select a dashboard (or create a new one) and select Add tile > Custom Streaming Data and then select the Next button.

  ภาพหน้าจอของแดชบอร์ด ที่แสดงเพิ่มไทล์พร้อมการเลือกข้อมูลการสตรีมแบบกำหนดเอง

 2. ถ้าคุณยังไม่มีแหล่งข้อมูลการสตรีมได้ เลือกลิงก์จัดการข้อมูล (เหนือปุ่มถัดไป) จากนั้นเลือก + เพิ่มข้อมูลการสตรีม จากลิงก์ในมุมบนขวาของหน้าต่างIf you don't have and streaming data sources yet, select the manage data link (just above the Next button), then select + Add streaming data from the link in the upper right of the window. เลือก PubNub แล้วเลือกถัดไปSelect PubNub and then select Next.

 3. ใส่ชื่อสำหรับชุดข้อมูลของคุณ จากนั้นวางค่าต่อไปนี้ลงในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น แล้วเลือกถัดไป:Create a name for your dataset, then paste in the following values into the window that appears, then select Next:

  คีย์ย่อย:Subscribe key:

  sub-c-5f1b7c8e-fbee-11e3-aa40-02ee2ddab7fe
  

  ชื่อช่อง:Channel:

  pubnub-sensor-network
  

  ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ ที่แสดงวิธีการสร้างชื่อและรายการชุดข้อมูลในเขตข้อมูลชื่อคีย์ย่อยและช่องสัญญาณ

 4. ในหน้าต่างต่อไปนี้ เพียงเลือกค่าเริ่มต้น (ซึ่งมีข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ) แล้วเลือกสร้างIn the following window, just select the defaults (which are automatically populated), then select Create.

  ภาพหน้าจอของกล่องโต้ตอบชุดข้อมูลการสตรีมใหม่ ที่แสดงค่าเริ่มต้นสำหรับชื่อชุดข้อมูลและค่าจากเขตข้อมูลการสตรีม

 5. กลับไปในพื้นที่ทำงานของ Power BI สร้างแดชบอร์ดใหม่ จากนั้นเพิ่มไทล์ (ดูด้านบนสำหรับขั้นตอน ถ้าคุณต้องการ)Back in your Power BI workspace, create a new dashboard and then add a tile (see above for steps, if you need them). คราวนี้ เมื่อคุณสร้างไทล์และเลือกข้อมูลการสตรีมแบบกำหนดเอง คุณมีชุดข้อมูลการสตรีมที่ทำงานด้วยแล้วThis time when you create a tile and select Custom Streaming Data, you have a streaming data set to work with. ลองทำและเล่นกับมันดูGo ahead and play around with it. เพิ่มเขตข้อมูลตัวเลขลงในแผนภูมิเส้น จากนั้นเพิ่มไทล์อื่น ๆ คุณสามารถแดชบอร์ดเวลาจริงที่ดูเหมือนต่อไปนี้ได้:Adding the number fields to line charts, and then adding other tiles, you can get a real time dashboard that looks like the following:

  ภาพหน้าจอของแดชบอร์ดของเซนเซอร์สภาพแวดล้อม ที่แสดงผลลัพธ์ในแบบเรียลไทม์

ลองทำดู และเล่นกับชุดข้อมูลตัวอย่างGive it a try, and play around with the sample dataset. จากนั้น ไปสร้างชุดข้อมูลของคุณเอง และสตรีมข้อมูลสดไปยัง Power BIThen go create your own datasets, and stream live data to Power BI.

คำถามและคำตอบQuestions and answers

ต่อไปนี้เป็นคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการสตรีมในเวลาจริงใน Power BI และคำตอบHere are some common questions about real-time streaming in Power BI, and answers.

ฉันสามารถใช้ตัวกรองบนชุดข้อมูลการพุชได้หรือไม่?Can I use filters on push dataset? แล้วทำได้กับชุดข้อมูลการสตรีมหรือไม่?How about streaming dataset?

โชคร้ายที่ ชุดข้อมูลการสตรีมไม่สนับสนุนการกรองUnfortunately, streaming datasets do not support filtering. สำหรับชุดข้อมูลการพุช คุณสามารถสร้างรายงาน กรองรายงาน แล้วปักหมุดวิชวลที่ถูกกรองไปยังแดชบอร์ดได้For push datasets, you can create a report, filter the report, and then pin the filtered visuals to a dashboard. อย่างไรก็ตาม ไม่มีวิธีแก้ไขตัวกรองบนวิชวลหลังจากอยู่บนแดชบอร์ดแล้วHowever, there is no way to change the filter on the visual once it's on the dashboard.

อีกทางหนึ่ง คุณสามารถปักหมุดไทล์รายงานสดไปยังแดชบอร์ด ในกรณีนี้ คุณสามารถแก้ไขตัวกรองSeparately, you can pin the live report tile to the dashboard, in which case you can change the filters. อย่างไรก็ตาม ไทล์รายงานสดจะไม่ปรับปรุงในเวลาจริง เมื่อมีข้อมูลใหม่ผลักเข้ามา – คุณจะต้องอัปเดตวิชวลด้วยตนเอง โดยใช้ตัวเลือกรีเฟรชแดชบอร์ดในเมนูเพิ่มเติมHowever, live report tiles will not update in real-time as data is pushed in – you'll have to manually update the visual by using the refresh dashboard tiles option in the More menu.

เมื่อใช้ตัวกรองเพื่อพุชชุดข้อมูลที่มีเขตข้อมูลวันที่และเวลา ที่มีความแม่นยำระดับมิลลิวินาที ตัวดำเนินการเทียบเท่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนWhen applying filters to push datasets with DateTime fields with millisecond precision, equivalence operators are not supported. อย่างไรก็ตาม ตัวดำเนินการเช่นมากกว่า (>) หรือน้อยกว่า (<) ทำงานอย่างถูกต้องHowever, operators such as greater than (>) or less than (<) do operate properly.

ฉันสามารถดูค่าล่าสุดในชุดข้อมูลที่พุชได้อย่างไร?How do I see the latest value on a push dataset? แล้วทำได้กับชุดข้อมูลการสตรีมหรือไม่?How about streaming dataset?

ชุดข้อมูลการสตรีมถูกออกแบบมาสำหรับแสดงข้อมูลล่าสุดStreaming datasets are designed for displaying the latest data. คุณสามารถใช้การ์ดวิชวลการสตรีม เพื่อดูค่าล่าสุดได้อย่างง่ายดายYou can use the Card streaming visual to easily see latest numeric values. ขออภัยที่ การ์ดไม่สนับสนุนข้อมูลชนิดวันที่และเวลา หรือข้อความUnfortunately, the card does not support data of type DateTime or Text.

สำหรับชุดข้อมูลแบบพุช เมื่อคุณมีการประทับเวลาใน schema คุณสามารถลองสร้างวิชวลรายงานด้วยตัวกรอง N ล่าสุดFor push datasets, when you have a timestamp in the schema you can try creating a report visual with the last N filter.

ฉันสามารถเชื่อมต่อเพื่อพุชหรือสตรีมชุดข้อมูลใน Power BI Desktop หรือไม่?Can I connect to push or streaming datasets in Power BI Desktop?

ชุดข้อมูลแบบพุลและแบบไฮบริดสามารถเชื่อมต่อใน Power BI Desktop ได้Push and hybrid datasets can be live connected in Power BI Desktop. ชุดข้อมูลการสตรีมอื่นๆ ไม่สามารถเชื่อมต่อใน Power BI Desktop ได้Other streaming datasets cannot be connected in Power BI Desktop.

จากคำถามก่อนหน้า ฉันสามารถสร้างรูปแบบใด ๆ บนชุดข้อมูลในเวลาจริงได้อย่างไร?Given the previous question, how can I do any modeling on real-time datasets?

การสร้างรูปแบบทำไม่ได้ในชุดข้อมูลการสตรีม เนื่องจากข้อมูลไม่ได้ถูกเก็บถาวรModeling is not possible on a streaming dataset, since the data is not stored permanently. สำหรับชุดข้อมูลแบบพุช คุณสามารถใช้การสร้างชุดข้อมูล REST API เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่มีความสัมพันธ์และหน่วยวัดและ/หรือใช้ REST Api ของตารางอัปเดตเพื่อเพิ่มหน่วยวัดไปยังตารางที่มีอยู่For a push dataset, you can use create dataset REST API to create a dataset with relationship and measures and/or use the update table REST APIs to add measures to an existing table.

ฉันจะล้างค่าทั้งหมดในชุดข้อมูลการพุชได้อย่างไร?How can I clear all the values on a push dataset? แล้วทำได้กับชุดข้อมูลการสตรีมหรือไม่?How about streaming dataset?

บนชุดข้อมูลการพุช คุณสามารถลบแถวโดยการเรียก REST APIOn a push dataset, you can use the delete rows REST API call. ขณะนี้ยังไม่มีวิธีล้างข้อมูลจากชุดข้อมูลการสตรีม แม้ว่าข้อมูลจะล้างตัวเองหลังจากผ่านไปหนึ่งชั่วโมงThere is currently no way to clear data from a streaming dataset, though the data will clear itself after an hour.

ฉันตั้งค่าเอาท์พุทจาก Azure Stream Analytics ไปยัง Power BI แต่ฉันไม่เห็นใน Power BI – มีอะไรผิดพลาด?I set up an Azure Stream Analytics output to Power BI, but I don't see it appearing in Power BI – what's wrong?

นี่คือรายการตรวจสอบที่คุณสามารถใช้เพื่อแก้ไขปัญหา:Here's a checklist you can use to troubleshoot the issue:

 1. รีสตาร์ตงาน Azure Stream Analytics (งานที่สร้างขึ้นก่อนการเผยแพร่ทั่วไปสำหรับการสตรีม จำเป็นต้องรีสตาร์ต)Restart the Azure Stream Analytics job (jobs created before the streaming GA release will require a restart)
 2. ลองอนุมัติการเชื่อมต่อ Power BI ใน Azure Stream Analytics อีกครั้งTry reauthorizing your Power BI connection in Azure Stream Analytics
 3. พื้นที่ทำงานไหนที่คุณระบุในเอาท์พุทของ Azure Stream AnalyticsWhich workspace did you specify in the Azure Stream Analytics output? ในบริการของ Power BI คุณได้ตรวจสอบว่าเป็นพื้นที่ทำงานนั้น (เดียวกัน) หรือไม่?In the Power BI service, are you checking in that (same) workspace?
 4. คิวรี Azure Stream Analytics ระบุไว้ชัดเจนว่าส่งผลลัพธ์ไปยัง Power BI หรือไม่?Does the Azure Stream Analytics query explicitly output to the Power BI output? (โดยใช้คำสำคัญ INTO)(using the INTO keyword)
 5. งาน Azure Stream Analytics มีข้อมูลไหลผ่านหรือไม่?Does the Azure Stream Analytics job have data flowing through it? ชุดข้อมูลจะถูกสร้างขึ้นเมื่อมีการส่งข้อมูลเท่านั้นThe dataset is only created when data is being transmitted.
 6. คุณสามารถดูบันทึกของ Azure Stream Analytics ว่ามีคำเตือนหรือข้อผิดพลาดใด ๆ หรือไม่?Can you look into the Azure Stream Analytics logs to see if there are any warnings or errors?

การรีเฟรชเพจอัตโนมัติAutomatic page refresh

การรีเฟรชหน้าอัตโนมัติทำงานอยู่ในระดับหน้ารายงานและอนุญาตให้คุณตั้งค่าช่วงเวลาการรีเฟรชสำหรับวิชวลในหน้าซึ่งจะใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีการใช้งานเพจAutomatic page refresh works at a report page level, and allows you to set a refresh interval for visuals that's only active when the page is being consumed. การรีเฟรชหน้าอัตโนมัติสามารถใช้ได้เฉพาะแหล่งข้อมูล DirectQuery เท่านั้นAutomatic page refresh is only available for DirectQuery data sources. ช่วงการรีเฟรชต่ำสุดขึ้นอยู่กับชนิดของพื้นที่ทำงานที่มีการเผยแพร่รายงานและการตั้งค่าผู้ดูแลระบบความจุสำหรับพื้นที่ทำงานแบบพรีเมียมThe minimum refresh interval depends on which type of workspace where the report is published, and capacity admin settings for Premium workspaces.

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีเฟรชหน้าอัตโนมัติในบทความ การรีเฟรชเพจอัตโนมัติ Learn more about automatic page refresh in the automatic page refresh article.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

นี่คือบางลิงก์อาจเป็นประโยชน์กับคุณ เมื่อทำงานกับการสตรีมในเวลาจริงใน Power BI:Here are a few links you might find useful when working with real-time streaming in Power BI: