เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่างใน Power BI DesktopAdd a column from examples in Power BI Desktop

ด้วย เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง ในตัวแก้ไข Power Query คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในแบบจำลองข้อมูลของคุณได้ง่ายๆ โดยการให้ค่าตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่งรายการสำหรับคอลัมน์ใหม่With add column from examples in Power Query Editor, you can add new columns to your data model simply by providing one or more example values for the new columns. คุณสามารถสร้างตัวอย่างคอลัมน์ใหม่จากส่วนที่เลือกหรือใส่ค่าที่ยึดตามคอลัมน์ที่มีอยู่ทั้งหมดในตารางได้You can create the new column examples from a selection, or provide input based on all existing columns in the table.

ภาพหน้าจอของ Power Query Editor ที่แสดงวิธีการเพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่างใน Power B I Desktop

การใช้ เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่างช่วยให้คุณสร้างคอลัมน์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และเหมาะสำหรับสถานการณ์ต่อไปนี้:Using add column from example lets you quickly and easily create new columns, and is great for the following situations:

 • คุณทราบข้อมูลผลลัพธ์ที่คุณต้องการในคอลัมน์ใหม่ของคุณ แต่คุณไม่แน่ใจว่าการแปลง หรือคอลเลกชันของการแปลงไหน ที่จะช่วยคุณให้ได้ผลลัพธ์นั้นYou know the data you want in your new column, but you're not sure which transformation, or collection of transformations, will get you there.
 • คุณทราบการแปลงที่จำเป็น แต่คุณไม่แน่ใจจะเลือกตำแหน่งไหน ในส่วนติดต่อผู้ใช้ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์You already know which transformations you need, but you're not sure what to select in the UI to make them happen.
 • คุณทราบทั้งหมดเกี่ยวกับการแปลงที่คุณต้องใช้ ด้วยนิพจน์ คอลัมน์แบบกำหนดเอง ในภาษาM แต่หนึ่ง (หรือหลาย) นิพจน์เหล่านั้นไม่มีอยู่ใน UIYou know all about the transformations you need using a Custom Column expression in M language, but one or more of those expressions aren't available in the UI.

การเพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่างนั้นเป็นเรื่องง่ายและตรงไปตรงมาAdding a column from an example is easy and straightforward. ส่วนต่อไปจะแสดงให้เห็นว่า สามารถทำได้ง่ายเพียงใดThe next sections show just how easy it is.

เพิ่มคอลัมน์ใหม่จากตัวย่างAdd a new column from examples

หากต้องการรับข้อมูลตัวอย่างจากวิกิพีเดียเลือก รับข้อมูล > เว็บ จากแท็บ หน้าแรก ของ ribbon Power BI DesktopTo get sample data from Wikipedia, select Get Data > Web from the Home tab of the Power BI Desktop ribbon.

รับข้อมูลจากเว็บ

วาง URL ต่อไปนี้ลงในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้นและเลือก ตกลง:Paste the following URL into the dialog that appears, and select OK:

https://wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_Stateshttps://wikipedia.org/wiki/List_of_states_and_territories_of_the_United_States

ในกล่องโต้ตอบ ตัวนำทาง เลือกตารางรัฐ ของสหรัฐอเมริกา และจากนั้นเลือก แปลงข้อมูลIn the Navigator dialog box, select the States of the United States of America table, and then select Transform Data. ตารางเปิดในตัวแก้ไข Power QueryThe table opens in Power Query Editor.

หรือเมื่อต้องการเปิดข้อมูลที่โหลดแล้วจาก Power BI Desktop ให้เลือก แก้ไขคิวรี จากแท็บ Home ของ ribbonOr, to open already-loaded data from Power BI Desktop, select Edit Queries from the Home tab of the ribbon. ข้อมูลจะเปิดในตัวแก้ไข Power QueryThe data opens in Power Query Editor.

เลือกแก้ไขคิวรีจาก Power BI Desktop

เมื่อเปิดข้อมูลตัวอย่างในตัวแก้ไข Power Query แล้ว เลือกแท็บ เพิ่มคอลัมน์ บน ribbon แล้้วเลือก คอลัมน์จากตัวอย่างOnce the sample data opens in Power Query Editor, select the Add Column tab on the ribbon, and then select Column from Examples. เลือกไอคอน คอลัมน์จากตัวอย่าง เพื่อสร้างคอลัมน์จากคอลัมน์ที่มีอยู่ หรือเลือกลูกศรแบบดรอปดาวน์เพื่อเลือกระหว่าง จากคอลัมน์ทั้งหมด หรือ จากรายการเลือกSelect the Column From Examples icon itself to create the column from all existing columns, or select the drop-down arrow to choose between From All Columns or From Selection. สำหรับการฝึกปฏิบัตินี ้ให้ใช้ จากคอลัมน์ทั้งหมดFor this walkthrough, use From All Columns.

เลือก เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง

บานหน้าต่าง เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่างAdd Column From Examples pane

เมื่อคุณเลือก เพิ่มคอลัมน์ > จากตัวอย่าง บานหน้าต่าง เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง จะเปิดขึ้นที่ด้านบนของตารางWhen you select Add Column > From Examples, the Add Column From Examples pane opens at the top of the table. คอลัมน์่ 1 ใหม่จะปรากฏทางด้านขวาของคอลัมน์ที่มีอยู่ (คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อดูทั้งหมด)The new Column 1 appears to the right of the existing columns (you may need to scroll to see them all). เมื่อคุณใส่ค่าตัวอย่างของคุณในเซลล์ที่ว่างเปล่าของ คอลัมน์ 1Power BI จะสร้างกฎและการแปลงเพื่อให้ตรงกับตัวอย่างของคุณและใช้ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อเติมส่วนที่เหลือของคอลัมน์When you enter your example values in the blank cells of Column 1, Power BI creates rules and transformations to match your examples, and uses them to fill the rest of the column.

โปรดสังเกตว่า คอลัมน์จากตัวอย่าง จะปรากฏเป็น ขั้นตอนที่ใช้ ในบานหน้าต่าง การตั้งค่าคิวรีNotice that Column From Examples also appears as an Applied Step in the Query Settings pane. ดังเช่นเคย ตัวแก้ไข Power Query จะบันทึกขั้นตอนการแปลงของคุณ และปรับใช้กับคิวรีตามลำดับAs always, Power Query Editor records your transformation steps and applies them to the query in order.

บานหน้าต่าง เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง

ขณะที่คุณพิมพ์ตัวอย่างของคุณในคอลัมน์ใหม่ Power BI ให้คุณเห็นตัวอย่าง ว่าคอลัมน์ส่วนที่เหลือจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรจากการแปลงที่ตรวจพบAs you type your example in the new column, Power BI shows a preview of how the rest of the column will look, based on the transformations it creates. ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ Alabama ในแถวแรก ที่สอดคล้องกับค่า Alabama ในคอลัมน์แรกของตารางFor example, if you type Alabama in the first row, it corresponds to the Alabama value in the first column of the table. ทันทีที่คุณกด Enter Power BI จะเติมในส่วนที่เหลือของคอลัมน์ใหม่โดยยึดตามค่าคอลัมน์แรก และตั้งชื่อคอลัมน์ ชื่อและตัวย่อไปรษณีย์ [12]-สำเนาAs soon as you press Enter, Power BI fills in the rest of the new column based on the first column value, and names the column Name & postal abbreviation[12] - Copy.

ในตอนนี้ให้ไปที่แถว แมสซาชูเซตส์ [E] ของคอลัมน์ใหม่และลบส่วน [E] ของสตริงNow go to the Massachusetts[E] row of the new column and delete the [E] portion of the string. Power BI ตรวจพบการเปลี่ยนแปลง และใช้ตัวอย่างเพื่อสร้างการแปลงPower BI detects the change and uses the example to create a transformation. Power BI อธิบายการแปลงในบานหน้าต่าง เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง และเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็น ข้อความก่อนตัวคั่นPower BI describes the transformations in the Add Column From Examples pane, and renames the column to Text Before Delimiter.

คอลัมน์ที่แปลงแล้วจากตัวอย่าง

เมื่อคุณดำเนินการต่อกับตัวอย่าง ตัวแก้ไข Power Query ก็เพิ่มการแปลงที่เกี่ยวข้องAs you continue to provide examples, Power Query Editor adds to the transformations. เมื่อคุณพอใจแล้ว เลือกตกลงเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณWhen you're satisfied, select OK to commit your changes.

คุณสามารถเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่ได้ตามที่คุณต้องการโดยการคลิกสองครั้งที่ส่วนหัวของคอลัมน ์หรือคลิกขวาและเลือก เปลี่ยนชื่อYou can rename the new column whatever you want by double-clicking the column heading, or right-clicking it and selecting Rename.

ดูวิดีโอนี้เพื่อดู เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่าง ในการดำเนินการโดยใช้แหล่งข้อมูลตัวอย่าง:Watch this video to see Add Column From Examples in action, using the sample data source:

Power BI Desktop: เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่างPower BI Desktop: Add Column From Examples.

รายการการแปลงข้อมูลที่สนับสนุนList of supported transformations

การเปลี่ยนแปลงจำนวนมากแต่ไม่สามารถใช้ได้เมื่อใช้ เพิ่มคอลัมน์จากตัวอย่างMany but not all transformations are available when using Add Column from Examples. รายการต่อไปนี้แสดงการแปลงข้อมูลที่สนับสนุนThe following list shows the supported transformations:

ทั่วไปGeneral

 • คอลัมน์แบบมีเงื่อนไขConditional Column

การอ้างอิงReference

 • การอ้างอิงถึงคอลัมน์ที่กำหนด ซึ่งรวมถึงตัดแต่ง ทำความสะอาด และการแปลงกรณีReference to a specific column, including trim, clean, and case transformations

การแปลงข้อความText transformations

 • การรวม (สนับสนุนการผสมกันระหว่าง สตริงที่เป็นสัญพจน์ และค่าของทั้งคอลัมน์)Combine (supports combination of literal strings and entire column values)
 • แทนที่Replace
 • ความยาวLength
 • แยกExtract
  • อักษรหลายตัวแรกFirst Characters
  • อักษรหลายตัวสุดท้ายLast Characters
  • ช่วงRange
  • ข้อความก่อนตัวคั่นText before Delimiter
  • ข้อความหลังตัวคั่นText after Delimiter
  • ข้อความระหว่างตัวคั่นText between Delimiters
  • ความยาวLength
  • เอาตัวอักษรออกRemove Characters
  • เก็บตัวอักษรไว้Keep Characters

หมายเหตุ

การแปลงข้อความทั้งหมด โดยคำนึงถึงการแปลงค่าของคอลัมน์โดย การตัดแต่ง ทำความสะอาด หรือการตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ ที่จำเป็นด้วยAll Text transformations take into account the potential need to trim, clean, or apply a case transformation to the column value.

แปลงวันที่Date transformations

 • วันDay
 • วันของสัปดาห์Day of Week
 • ชื่อวันของสัปดาห์Day of Week Name
 • วันของปีDay of Year
 • เดือนMonth
 • ชื่อเดือนMonth Name
 • ไตรมาสของปีQuarter of Year
 • สัปดาห์ของเดือนWeek of Month
 • สัปดาห์ของปีWeek of Year
 • ปีYear
 • อายุAge
 • วันเริ่มต้นปีStart of Year
 • วันสิ้นปีEnd of Year
 • วันเริ่มต้นเดือนStart of Month
 • วันสิ้นเดือนEnd of Month
 • วันเริ่มต้นไตรมาสStart of Quarter
 • จำนวนวันในเดือนDays in Month
 • วันสิ้นไตรมาสEnd of Quarter
 • วันเริ่มต้นสัปดาห์Start of Week
 • วันสิ้นสัปดาห์End of Week
 • วันของเดือนDay of Month
 • เวลาเริ่มต้นของวันStart of Day
 • เวลาสิ้นสุดของวันEnd of Day

การแปลงเวลาTime transformations

 • HourHour
 • นาทีMinute
 • วินาทีSecond
 • แปลงเป็นเวลาท้องถิ่นTo Local Time

หมายเหตุ

การแปลงวันที่และเวลาทั้งหมด โดยคำนึงถึงการแปลงค่าของคอลัมน์ไปเป็น วันที่ หรือเวลา หรือวันที่เวลา ที่จำเป็นด้วยAll Date and Time transformations take into account the potential need to convert the column value to Date or Time or DateTime.

การแปลงตัวเลขNumber transformations

 • ค่าสัมบูรณ์Absolute Value
 • อาร์กโคไซน์Arccosine
 • อาร์กไซน์Arcsine
 • อาร์กแทนเจนต์Arctangent
 • แปลงเป็นตัวเลขConvert to Number
 • โคไซน์Cosine
 • ยกกำลังสามCube
 • หารDivide
 • เลขชี้กำลังExponent
 • แฟกทอเรียลFactorial
 • หารจำนวนเต็มInteger Divide
 • เป็นเลขคู่Is Even
 • เป็นเลขคี่Is Odd
 • ลอการิทึมฐานธรรมชาติLn
 • ลอการิทึมฐาน 10Base-10 Logarithm
 • มอดุโลModulo
 • คูณMultiply
 • ปัดเศษลงRound Down
 • ปัดเศษขึ้นRound Up
 • เครื่องหมายSign
 • ไซน์Sin
 • รากที่สองSquare Root
 • ยกกำลังสองSquare
 • ลบSubtract
 • ผลรวมSum
 • แทนเจนต์Tangent
 • บักเก็ต/ช่วงBucketing/Ranges