เพิ่มข้อคิดเห็นไปยังรายงานในรีพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ - เซิร์ฟเวอร์รายงาน Power BIAdd comments to a report in a report server - Power BI Report Server

คุณสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นเมื่อต้องการรายงาน รวมถึงรายงาน Power BI ภายในพอร์ทัลเว็บของรีพอร์ตเซิร์ฟเวอร์You can add comments to reports, including Power BI reports, within the web portal of a report server. ข้อคิดเห็นสดพร้อมรายงาน และทุกคนที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม สามารถดูข้อคิดเห็นสำหรับรายงานได้The comments live with the report, and anyone with the right permissions can see the comments for the report. ดูส่วนการให้สิทธิ์ด้านล่างสำหรับรายละเอียดSee the Permissions section below for details.

เพิ่ม หรือดูข้อคิดเห็นAdd or view comments

 1. เปิดส่วนที่มีการแบ่งหน้าหรือรายงาน Power BI บนรีพอร์ตเซิร์ฟเวอร์Open a paginated or Power BI report on a report server.

 2. ในมุมขวาบน ให้เลือกข้อคิดเห็นIn the upper-right corner, select Comments.

  เลือกข้อคิดเห็น

  ในบานหน้าต่างข้อคิดเห็น คุณสามารถดูข้อคิดเห็นใดๆ ที่มีอยู่In the Comments pane, you can see any existing comments.

 3. เขียนข้อคิดเห็นของคุณ จากนั้นเลือกโพสต์ข้อคิดเห็นWrite your comment, then select Post Comment.

  โพสต์ข้อคิดเห็น

  ข้อคิดเห็นของคุณจะแสดงในบานหน้าต่างด้านบนพอร์ทัลเว็บ พร้อมกับข้อคิดเห็นก่อนหน้าYour comment shows in the pane on the web portal, along with any previous comments. ข้อคิดเห็นนั้นไม่ได้ปรากฏพร้อมกับรายงานในแอป Power BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่They don't appear with the report on in the Power BI mobile apps.

  เคล็ดลับ

  คุณทราบหรือไม่Did you know? คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบรายงาน Power BI ในแอป Power BI สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่และแชร์รายงานที่มีคำอธิบายประกอบกับผู้อื่นได้You can annotate Power BI reports in the Power BI mobile apps and share the annotated reports with others.

สิทธิ์Permissions

ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของคุณ คุณสามารถ:Depending on your permissions, you can:

 • ไม่เห็นข้อคิดเห็นNot see comments.
 • ดูข้อคิดเห็นทั้งหมด และโพสต์ แก้ไข และลบของคุณเองSee all comments, and post, edit, and delete your own.
 • ดูข้อคิดเห็นทั้งหมด โพสต์ แก้ไข และลบของคุณเอง และลบของบุคคลอื่นSee all comments; post, edit, and delete your own; and delete other people’s.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

มีคำถามเพิ่มเติมหรือไม่More questions? ลองถามชุมชน Power BITry asking the Power BI Community