เรียงลำดับคอลัมน์

คุณสามารถเรียงลPower Queryตารางตามคอลัมน์หนึ่งหรือหลายคอลัมน์ ตัวอย่างเช่น ใช้ตารางต่อไปนี้กับคอลัมน์ที่ชื่อว่า คู่แข่งและตําแหน่ง

ตารางแหล่งข้อมูลตัวอย่างการจัดเรียง

ตารางที่มีคู่แข่ง คู่แข่ง และคอลัมน์ตําแหน่ง คอลัมน์การแข่งขันประกอบด้วย 1 - การเปิดในแถว 1 และ 6, 2 - หลักในแถว 3 และ 5 และ 3-สุดท้ายในแถว 2 และ 4 แถวตําแหน่ง ประกอบด้วยค่า 1 หรือ 2 ของค่าการแข่งขันแต่ละค่า

ในตัวอย่างนี้ เป้าหมายคือการจัดเรียงตารางนี้ตามเขตข้อมูลการแข่งขัน และตําแหน ่ง ตาม ล่งจาก น้อยไปหามาก

ตารางผลลัพธ์ตัวอย่างหลังจากเรียงล.อ.

ตารางที่มีคู่แข่ง คู่แข่ง และคอลัมน์ตําแหน่ง คอลัมน์การแข่งขันประกอบด้วย 1 - การเปิดในแถว 1 และ 2, 2 - หลักในแถว 3 และ 4 และ 3-สุดท้ายในแถว 5 และ 6 แถวตําแหน่งประกอบด้วย จากบนลงล่าง ค่าของ 1, 2, 1, 2, 1 และ 2

การเรียงลเรียงตารางโดยใช้คอลัมน์

หากต้องการจัดเรียงตาราง ก่อนอื่นให้เลือกคอลัมน์ที่จะจัดเรียง หลังจากเลือกคอลัมน์แล้ว คุณสามารถเลือกการดําเนินการเรียงลกรกฎาคมจากหนึ่งในสองที่:

  • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม เรียงล 1 มีไอคอนเพื่อเรียงลกรกฎาคมคอลัมน์ของคุณจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อย

    ปุ่ม จัดเรียงคอลัมน์ บนแท็บ หน้าแรก

  • จากเมนูดรอปดาวน์ส่วนหัวของคอลัมน์ ถัดจากชื่อของคอลัมน์มีตัวบ่งชี้เมนูดรอป ดาวน์ เมื่อคุณเลือกไอคอน คุณจะเห็นตัวเลือกในการเรียงลอีกคอลัมน์

    จัดเรียงสั่งบนเมนูดรอปดาวน์ส่วนหัวของคอลัมน์

ในตัวอย่างนี้ ก่อนอื่นคุณจึงต้องเรียงล 1 คอลัมน์ การแข่งขัน คุณจะดําเนินการโดยใช้ปุ่มในกลุ่ม เรียงล อปบนแท็บ หน้าแรก การแอคชันนี้จะสร้างขั้นตอนใหม่ในส่วน ขั้นตอนที่ใช้ ที่ ชื่อว่า แถวที่จัดเรียง

ขั้นตอน แถวที่จัดเรียง ในส่วน ขั้นตอนที่ใช้

ตัวบ่งชี้ภาพแสดงเป็นลูกศรชี้ขึ้นได้รับการเพิ่มไปยังไอคอนเมนูดรอปดาวน์ของคู่แข่งเพื่อแสดงว่าคอลัมน์จะถูกจัดเรียงจากน้อยไปมาก

ในตอนนี้ คุณจะจัดเรียง เขตข้อมูลตําแหน ่งจากน้อยไปหามากเช่นกัน แต่ในตอนนี้คุณจะใช้เมนู ดรอปดาวน์ ส่วนหัวของคอลัมน์ตําแหน่ง

เรียงลอปดาวน์สั่งบนตําแหน่งเมนูดรอปดาวน์

โปรดสังเกตว่าการดําเนินการนี้ไม่สร้างขั้นตอน แถวที่จัดเรียง แล้ว ใหม่ แต่ปรับเปลี่ยนเพื่อดําเนินการเรียงล 2 ในขั้นตอนเดียว เมื่อคุณเรียงล 10 คอลัมน์ ล.ว. จะเรียงล 3 คอลัมน์ตามล 1 คอลัมน์ถูกเลือก ตัวบ่งชี้ภาพแสดงเป็นตัวเลขทางด้านซ้ายของตัวบ่งชี้เมนูดรอปดาวน์ แสดงสถานที่ที่แต่ละคอลัมน์มีอยู่ในล 30 น.

คอลัมน์ที่เรียงล 16 ที่มีตัวเลขซึ่งแสดงการเรียงล 30 น.

เมื่อต้องล้างการดําเนินการเรียงลากจากคอลัมน์

ให้ดรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากส่วนหัวของคอลัมน์ แล้วเลือก ล้าง การจัดเรียง
  • ใน ขั้นตอนที่ใช้บน บานหน้าต่างคิว การตั้งค่า ลบขั้นตอนแถว ที่จัดเรียง แล้ว