ภาพรวมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์สตรีมของ MicrosoftMicrosoft Stream Licensing overview

กระแสข้อมูล Microsoft เป็นบริการเมฆที่ได้รับอนุญาตตามพื้นฐานการบอกรับเป็นสมาชิกของผู้ใช้Microsoft Stream is a cloud service licensed on a per user subscription basis. การสมัครใช้งาน Office 365 ที่มีสิทธิ์It is available as part of eligible Office 365 subscriptions. ดูการกําหนดราคา Microsoft 365สําหรับข้อมูลสําหรับการสมัครใช้งานแต่ละชนิดSee Microsoft 365 pricing for the information for each subscription type.

กระแสข้อมูลไมโครซอฟท์สําหรับ Microsoft 365Microsoft Stream for Microsoft 365

ความสามารถของ Microsoft Stream จะแตกต่างกันไปตามการสมัครใช้งาน Microsoft 365 และตารางต่อไปนี้เน้นความแตกต่างของฟังก์ชันการทํางานโดยการสมัครใช้งานMicrosoft Stream capabilities vary based on the Microsoft 365 subscription and the following table highlights the functionality differences by subscription.

เฟิร์สไลน์ F1Firstline F1
GCC, GCC สูง, DoD F1 1GCC, GCC High, DoD F1 1
การศึกษา A1Education A1 ธุรกิจ M365M365 Business
พรีเมี่ยมธุรกิจ /Business Premium /
สิ่งEssentials
องค์กร E1/E3Enterprise E1/E3
การศึกษา A3Education A3
GCC, GCC สูง, DoD E1/E3/M365 G3 1GCC, GCC High, DoD E1/E3/M365 G3 1
E5 ขององค์กรEnterprise E5
การศึกษา A5Education A5
GCC, GCC สูง, DoD E5 1GCC, GCC High, DoD E5 1
ไมโครซอฟท์ 365Microsoft 365
Add-on ของคุณลักษณะสตรีมStream feature add-on
ดูวิดีโอหรือกิจกรรมถ่ายทอดสดView videos or live events
อัพโหลด / แก้ไขวิดีโอUpload/modify videos
สร้างเหตุการณ์สดในกระแสข้อมูล MicrosoftCreate live events in Microsoft Stream
สร้างเหตุการณ์สดในทีม/Yammer ของ MicrosoftCreate live events in Microsoft Teams/Yammer
ค้นหาโดยอัตโนมัติSearch automatically
สร้างทรานสคริปต์generated transcripts

1 GCC สูง และ GCC DoD ใบอนุญาตและสภาพแวดล้อมจะมาในภายหลังสําหรับกระแสข้อมูล Microsoft การถ่ายทอดสดและแอปสตรีมมือถือยังไม่พร้อมให้บริการสําหรับ GCC แต่กําลังจะมาในไม่ช้า1 GCC High, and GCC DoD licenses and environments are coming later for Microsoft Stream. Live events and Stream mobile app are not yet available for GCC but are coming soon.

ทดลองTrial

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และโควต้าสําหรับการทดลองใช้งานMicrosoft Stream ได้ที่นี่Learn more about Microsoft Stream trial licensing and quotas here.

หมายเหตุ

เมื่อต้องการซื้อกระแสข้อมูล Microsoft สําหรับองค์กรTo purchase Microsoft Stream for an organization, you must be a Microsoft 365 Global Admin or Billing Admin, or you must create a new Microsoft 365 tenant.

เก็บStorage

กระแสข้อมูลของ Microsoft ประกอบด้วยปริมาณฐานของที่เก็บข้อมูลMicrosoft Stream includes a base amount of storage. ผู้เช่า Microsoft Stream ได้รับการจัดสรรแบบคงที่ของ 500 GB ของหน่วยเก็บข้อมูลและ 0.5 GB เพิ่มเติมที่เก็บต่อผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต* ดังแสดงในตารางต่อไปนี้A Microsoft Stream tenant receives a fixed allocation of 500 GB of storage and an additional 0.5 GB of storage per licensed user* as illustrated in the following table. พื้นที่จัดเก็บเพิ่มเติมของ Microsoft Stream จะพร้อมใช้งานสําหรับการซื้อแยกต่างหากAdditional Microsoft Stream storage is available for purchase separately. ดูAdd-on ของ Microsoft Stream Storageสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีซื้อ Add-on ของที่เก็บSee Microsoft Stream Storage add-on for more details on how to purchase the storage add-on.

ภาพรวมการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลของ Microsoft Stream มีให้ใช้งานกับวิดีโอทั้งหมดในผู้เช่า และถูกรวมไว้สําหรับผู้ใช้ทุกคน ทําให้จัดการความพร้อมใช้งานของพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั่วทั้งองค์กรของคุณได้ง่ายขึ้นMicrosoft Stream’s storage is available to all videos in the tenant and is pooled for use by all users, making it easier to manage availability of storage across your organization. เฉพาะขนาดแฟ้มวิดีโอต้นฉบับจะนับเทียบกับที่เก็บข้อมูลแบบพูลของคุณOnly the original video file size counts against your pooled storage. วิดีโอที่แปลงรูปขนาดย่อโปสเตอร์ช่องคําบรรยายและไฟล์คําบรรยายไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดเก็บของคุณTranscoded videos, thumbnails, channel poster, subtitle and caption files, do not contribute towards your storage.

หมายเหตุ

ผู้ใช้ Microsoft 365 Enterprise K1/F1 จะไม่รวมอยู่และไม่นําไปสู่โควต้าที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมMicrosoft 365 Enterprise K1/F1 users are not included and do not contribute to additional storage quota.

ขั้นตอนถัดไปNext steps

ตรวจสอบคุณสมบัติและฟังก์ชันการทํางานของสตรีมReview Stream features and functionalities.