จำกัดการแสดงความคิดเห็นในกระแสข้อมูลของ MicrosoftRestrict commenting in Microsoft Stream

ในฐานะองค์กรคุณอาจต้องการปิดใช้งานข้อคิดเห็นสำหรับวิดีโอทั้งหมดที่โพสต์ในกระแสข้อมูลAs an organization, you may want to disable commenting for all videos posted in Stream. โดยค่าเริ่มต้นอัปสามารถเปิดหรือปิดใช้งานความคิดเห็นบนวิดีโอของพวกเขาBy default, uploaders can enable or disable comments on their videos.

คุณต้องเป็นผู้ดูแลกระแสข้อมูลเพื่อปิดใช้งานข้อคิดเห็นวิดีโอสำหรับวิดีโอทั้งหมดYou must be a Stream admin to disable video comments for all videos.

  1. ในกระแสข้อมูลให้ไปที่ > การตั้งค่าการจัดการการตั้งค่าIn Stream, go to Settings > Admin settings.

    การตั้งค่าการจัดการกระแสข้อมูล

  2. ตั้งค่าการจำกัดความคิดเห็นบนวิดีโอเป็นเปิดSet Restrict comments on videos to On.

    ปิดใช้งานข้อคิดเห็น