.NET MVC 5 ile Çalışmaya BaşlamaGetting Started with ASP.NET MVC 5

ASP.NET MVC 5 ' e girişIntroduction to ASP.NET MVC 5

Bu öğreticinin güncelleştirilmiş bir sürümü, Visual Studio'nun en son sürümünü kullanarak burada bulunabilir.An updated version of this tutorial is available here using the latest version of Visual Studio. Yeni öğretici, bu öğreticide birçok geliştirme sağlayan ASP.NET Core MVCkullanır.The new tutorial uses ASP.NET Core MVC, which provides many improvements over this tutorial.

Bu öğretici, denetleyiciler ve görünümlerle ASP.NET Core MVC öğretir.This tutorial teaches ASP.NET Core MVC with controllers and views. Razor Pages, Web Kullanıcı arabirimi oluşturmayı daha kolay ve daha üretken hale getiren sayfa tabanlı bir programlama modelinin ASP.NET Core 2,0 ' de yeni bir alternatiftir.Razor Pages is a new alternative in ASP.NET Core 2.0, a page-based programming model that makes building web UI easier and more productive. MVC sürümünden önce Razor Pages öğreticisini denemenizi öneririz.We recommend you try the Razor Pages tutorial before the MVC version. Razor Pages öğreticisi:The Razor Pages tutorial:

  • Daha kolay hale gelmelidir.Is easier to follow.
  • Daha fazla özellik içerir.Covers more features.
  • , Yeni uygulama geliştirmesi için tercih edilen yaklaşımdır.Is the preferred approach for new application development.

Bu öğretici serisi ASP.NET MVC: GitHub 'Da bulunan kaynağı içerirThis following tutorial series covers ASP.NET MVC: Source located on GitHub