Gelişmiş Veri Erişimi SenaryolarıAdvanced Data Access Scenarios

Bu öğreticiler, saklı yordamlar ve hesaplanmış sütunlarla çalışmayı, veritabanı tablolarıyla birleştirmeleri kullanmayı ve veri bağlantı bilgilerini şifrelemeyi kapsar.These tutorials cover how to work with stored procedures and computed columns, how to use joins with database tables, and how to encrypt data connection information.