[Nasıl yapılır:] ASP.NET AJAX sekmeleri denetimi mi kullanıyorsunuz?[How Do I:] Use the ASP.NET AJAX Tabs Control?

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, bir Web sayfasında içerik düzenlemek için bir sekme kümesi oluşturabileceğiniz ASP.NET AJAX denetim araç seti 'ndeki sekmeler denetiminin temelleri gösterilmektedir.This video demonstrates the basics of the Tabs control from the ASP.NET AJAX Control Toolkit, with which you can create a set of tabs to organize content on a Web page. Seçilen sekme, geri gönderdikleri bir şekilde korunur ve sekmeler denetimini form tabanlı yönetim sayfaları için ideal hale getirir.The selected tab is maintained across post backs, making the Tabs control ideal for form-based administration pages.

▶Videoyu izleyin (8 dakika)▶ Watch video (8 minutes)