Bir veri kümesini DataGrid 'e El Ile bağlamaHow to Manually Bind a Dataset to a Datagrid

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, Bölüm 2/3, Joe Stagner, bir veri kümesini DataGrid 'e el ile bağlamayı göstermek için birinci bölümde oluşturulan örnek ASP uygulamasını kullanır.In this video, part 2 of 3, Joe Stagner uses the sample ASP application created in part one, to demonstrate how to manually bind a dataset to a datagrid. Bu video hakkında daha fazla bilgi için veri erişim katmanı veri erişimi Oluşturma öğreticisini okuyun.For additional information about this video, read the Creating a Data Access Layer data access tutorial.

▶Videoyu izleyin (7 dakika)▶ Watch video (7 minutes)