Bir ASP uygulamasından veri kümeleri ve filtrelerle çalışmaHow to Work with Datasets and Filters from an ASP Application

ali Stagnerby Joe Stagner

Bu videoda, 3/3. kısım, can Stagner, genel uygulama veri kümesinden filtrelenmiş bir veri kümesinin nasıl döndürüldiğini gösterir.In this video, part 3 of 3, Joe Stagner demonstrates how to return a filtered set of data from the overall application dataset. Bu video hakkında daha fazla bilgi için veri erişim katmanı veri erişimi Oluşturma öğreticisini okuyun.For additional information about this video, read the Creating a Data Access Layer data access tutorial.

▶Videoyu izleyin (6 dakika)▶ Watch video (6 minutes)