[Nasıl yapılır:] Test odaklı geliştirme alıştırması yapın mi?[How Do I:] Practice Test-Driven Development?

, Chris Menegayby Chris Menegay

Visual Studio Team System, test odaklı geliştirme yapmak için gereken araçları sağlar ve bu videoda, ekip sisteminin test işlevselliğinin koddan test 'e ve test 'e, koddan kodu 'na nasıl gidebileceğinizi öğreniyoruz.Visual Studio Team System provides the tools necessary to practice Test-Driven Development, and this video we learn how Team System's testing functionality allows you to go from code to test and from test to code. Bir testi nasıl yazacağınızı ve ardından Visual Studio Team System 'ı kullanarak, testi ilk kez ve kod ikincisine bağlı olarak, hedef kodu oluşturma hakkında bilgi alırız.We see how you may write a test and then use Visual Studio Team System to generate the target code, which adheres to the TDD ideology of writing the test first and the code second.

▶Videoyu izleyin (8 dakika)▶ Watch video (8 minutes)