Azure Container Registry belgeleri

Azure Container Registry, her tür kapsayıcı dağıtımı için özel bir kayıt defterinde kapsayıcı görüntüleri ve yapıtlar oluşturarak bunları depolayıp yönetmenize imkan sağlar. Mevcut kapsayıcı geliştirme ve dağıtım işlem hatlarınızla Azure kapsayıcı kayıt defterleri kullanın. İsteğe bağlı Azure’da kapsayıcı görüntüleri oluşturmak veya kaynak kodu güncelleştirmeleri tarafından tetiklenen derlemeleri, kapsayıcının temel görüntüsüne veya zamanlayıcılara yönelik güncelleştirmeleri otomatik hale getirmek için Azure Container Registry Görevleri’ni kullanın.