Takım Yöneticisi ekleme veya kaldırma


Yönetici kaldırma

Her ekibin en az bir Yöneticisi olmalıdır. Bir yöneticiyi kaldırmak için önce en az bir ikinci yönetici eklemeniz gerekir.

önceki bölümde açıklandığı gibi Teams sayfasını açın.

Ayarlar seçin ve yöneticiler bölümüne kaydırın. remove iconEkip Yöneticisi olarak kaldırmak istediğiniz kullanıcı için seçin.

Screenshot of X selected to remove team administrator.

Yöneticiler bölümünde, delete icon Ekip Yöneticisi olarak kaldırmak istediğiniz kullanıcı için öğesini seçin.

Remove a team admin

Yöneticiler bölümünde, delete icon Ekip Yöneticisi olarak kaldırmak istediğiniz kullanıcı için öğesini seçin.

Screenshot of current UI for Remove a team administrator.

Sonraki adımlar

Azure DevOps Services | Azure DevOps Server 2020 | Azure DevOps Server 2019 | TFS 2018-TFS 2013

Takımınız için yönetici ekleme veya kaldırma hakkında bilgi edinin. Ekip için yönetim izinlerine sahip birden fazla kullanıcı olması her zaman iyi bir fikirdir. Ekip yöneticileri ekipleri yönetebilir ve takım araçlarını yapılandırabilir ve projeleri yönetebilir. Kullanıcı artık etkin değilse, örneğin, bir kullanıcının yönetim izinlerini kaldırmak isteyebilirsiniz.

Takım eklemek için bkz. takımları ekleme. Proje Yöneticisi eklemek veya kaldırmak için bkz. Proje veya koleksiyon düzeyinde Izinleri ayarlama.

Önkoşullar

 • bir kullanıcıyı takım yöneticisi olarak eklemek veya kaldırmak için, Project yöneticileri grubunun bir üyesiveya güncelleştirmek istediğiniz takım için bir takım yöneticisi olmanız gerekir.
 • Ekip Yöneticisi olarak eklenmek üzere, kuruluştaki bir kullanıcı olmanız ve temel veya daha yüksek erişim düzeyi verilmelidir. Paydaş Access verilen kullanıcılar takım yöneticisi olarak eklenemez.

Yönetici ekleme

ekip yöneticisi olarak eklemek için, başka bir takım yöneticisinden veya Project yöneticileri grubunun bir üyesinin sizi eklemesini isteyin.

Not

yeni Teams sayfasındakullanıcı arabirimini etkinleştirmek için, bkz. özellikleri yönetme veya etkinleştirme.

 1. Kuruluşunuzda () oturum açın https://dev.azure.com/{yourorganization} ve bir proje seçin.

 2. Project ayarları' nı ve ardından Teams' ı seçin.

  Screenshot of Project settings and Teams buttons for selection.

 3. yapılandırılacak ekibi seçin ve sonra Ayarlarekle' yi seçin.

  Screenshot of dialog for adding user identity, new teams page view for Azure DevOps Services.

 4. Yönetici rolüne eklemek istediğiniz kullanıcının kimliğini girin ve ardından Kaydet' i seçin.

  Screenshot of Add team administrator dialog on the New Teams page.

 1. Project ayarları' nı ve ardından Teams' ı seçin.

  Screenshot of selected Project settings and Teams buttons.

 2. yapılandırılacak ekibi seçin ve sonra Ayarlarekle' yi seçin.

  Screenshot of the Add button for selection.

 3. Yönetici rolüne eklemek istediğiniz kullanıcı kimliğini girin ve ardından Kaydet' i seçin.

  Screenshot of Add team administrator dialog on current page for Azure DevOps Server 2019 and up.

 1. web portalı ve takım bağlamından takım Ayarlar ' yi seçin .

  Screenshot of open Team Settings.

  Project ayarları ' nı ve ardından genel bakış' ı seçin ve yapılandırmak istediğiniz takımı seçin.

 2. Kullanıcı kimlikleri ekleme iletişim kutusunu açmak için Ekle bağlantısını seçin.

  Screenshot of Open team administrator context.

 3. Ekip Yöneticisi rolüne eklemek istediğiniz kimlikleri girin.

  Screenshot of Add team administrator dialog for TFS 2017 through 2018.

 1. Web portalından projenizi seçin ve ardından Yönetim ayarları ' nı seçerek Yönetim sayfasını açın.

  Web portal screenshot, TFS, Open Administration context, project level.

  Project ayarları ' nı ve ardından genel bakış' ı seçip, yönetici eklemek istediğiniz takımı seçin.

 2. Kullanıcı kimlikleri ekleme iletişim kutusunu açmak için Ekle bağlantısını seçin.

  Screenshot of Web portal, TFS 2015, Open team administration context.

 3. Ekip Yöneticisi rolüne eklemek istediğiniz kimlikleri girin.

  Screenshot of Add team administrator dialog for TFS 2013 through 2015.