Visual Studio'yu YapılandırmaConfigure Visual Studio

Bu konu, Rights Management Services SDK 2.1 kullanmak için bir Visual Studio Proje yapılandırma hakkında yönergeler içerir.This topic contains instructions about how to configure a Visual Studio project to use the Rights Management Services SDK 2.1.

ÖnkoşullarPrerequisites

YönergelerInstructions

1. adım: Bir Visual Studio projesini RMS SDK 2.1 kullanacak şekilde yapılandırmaStep 1: Configure a Visual Studio project to use RMS SDK 2.1

Bu yönergeler Microsoft Visual Studio 2010'a özgüdür.These instructions are specific to Microsoft Visual Studio 2010. Microsoft Visual Studio’un farklı bir sürümünü kullanıyorsanız, Ayarlar iletişim kutularınız biraz farklı görünebilir.If you are using a different version of Microsoft Visual Studio, your settings dialog boxes may appear slightly different.

Bu yönergeler, yerel bir 32 bit uygulama oluşturmaya dairdir.These instructions apply to building a native 32-bit application.

 1. RMS SDK 2.1 kapsam dizinini Visual Studio 2010 projenize ekleyin.Add the RMS SDK 2.1 include directory to your Visual Studio 2010 project.

  Altında yapılandırma özellikleri seçin VC ++ dizinleri ve RMS SDK 2.1 içerme dizini Ekle $(msıpcsdkdır)\dahil edilen, içinEkleme dizinleri alan.Under Configuration Properties select VC++ Directories and add the RMS SDK 2.1 include directory, $(MSIPCSDKDIR)\inc, to the Include Directories field.

  Yapılandırma özellikleri kapsam dizinleri alanı

 2. RMS SDK 2.1 kitaplık dizinini Visual Studio 2010 projenize ekleyin.Add the RMS SDK 2.1 library directory to your Visual Studio 2010 project.

  Altında yapılandırma özellikleri seçin VC ++ dizinleri ve RMS SDK 2.1 kitaplık dizinini ekleyin kitaplık dizinleri platformunuz için alan.Under Configuration Properties select VC++ Directories and add the RMS SDK 2.1 library directory, to the Library Directories field for your platform.

  • Win32 için $(MSIPCSDKDIR)\lib kullanınFor Win32, use $(MSIPCSDKDIR)\lib
  • x64 için $(MSIPCSDKDIR)\lib\x64 kullanınFor x64, use $(MSIPCSDKDIR)\lib\x64

  Yapılandırma özellikleri kitaplık dizinleri alanı

 3. RMS SDK 2.1 kitaplık dosyalarını Visual Studio 2010 bağımlılıkları olarak ekleyin.Add the RMS SDK 2.1 library files as Visual Studio 2010 dependencies.

  Altında bağlayıcıseçin giriş ve RMS SDK 2.1 kitaplık dosyaları Ekle Msipc.lib ve Msıpc_s.lib, ek bağımlılıklar alan.Under Linker, select Input and add the RMS SDK 2.1 library files; Msipc.lib and Msipc_s.lib, to the Additional Dependencies field.

  Bağlayıcı kitaplık bağımlılıkları alanı

 4. RMS SDK 2.1 dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) Gecikmeli yüklenen DLL olarak ekleyin.Add the RMS SDK 2.1 Dynamic Link Library (DLL) as a delay-loaded DLL.

  Altında bağlayıcıseçin girişve RMS SDK 2.1 DLL dosyası ekleme Msipc.dll, yüklü DLL'leri Geciktir alan.Under Linker, select Input, and add the RMS SDK 2.1 DLL file, Msipc.dll, to the Delay Loaded Dlls field.

  Bağlayıcı gecikmeli yüklenen kitaplıklar alanı

 5. Elde edilen ikili dosyanız için sürüm bilgileri oluşturun.Create version information for your resulting binary.

  Çözüm Gezgini altında, Kaynak Dosyaları’nı seçin ve ikili adınızı OriginalFileName alanına ekleyin.Under Solution Explorer select Resource Files and add your binary name to the OriginalFileName field.

  Çözüm gezgini kaynak dosyaları alanı