Test SaaS teklifi oluşturma

Üretim teklifinizden ayrı bir ortamda geliştirme yapmak için ayrı bir test ve geliştirme (DEV) teklifi ve ayrı bir üretim (ÜRETIM) teklifi oluşturacaksınız. Ayrı bir GELIŞTIRME teklifi kullanmanın avantajları hakkında daha fazla bilgi için bkz. SaaS teklifi planlaması.

Çoğu ayarı GELIŞTIRME ve ÜRETIM tekliflerle aynı şekilde yapılandıracaksınız. Örneğin, resmi pazarlama dili ve ekran görüntüleri ve amblemler gibi varlıkların aynı olması gerekir. Yapılandırmanın aynı olduğu durumlarda, DEV teklifinde planlardaki alanları, ÜRETIM teklifinin planlarına kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

Aşağıdaki bölümlerde GELIŞTIRME ve ÜRETIM teklifleri arasındaki yapılandırma farklılıkları açıklanır.

Teklif kurulum sayfası

Her iki teklifin de diğer ad kutusunda aynı diğer adı kullanmanızı öneririz, daha sonra dev teklifinin diğer adına "_test" ekleyin. Örneğin, ÜRETIM teklifinizin diğer adı "contososolution" ise, DEV teklifinin diğer adı "contososolution_test" olmalıdır. Bu şekilde, ÜRETIM teklifinizden hangi GELIŞTIRME teklifinizi teklifinizi kolayca belirleyebilirsiniz.

Müşteri adayları bölümünde, dev teklifi Için bir Azure tablosu veya BIR test CRM ortamı kullanın. ÜRETIM teklifi için amaçlanan müşteri adayı yönetim sistemini kullanın.

Özellikler sayfası

Bu sayfayı hem GELIŞTIRME hem de ÜRETIM tekliflerle aynı şekilde yapılandırın.

Teklif listesi sayfası

Bu sayfayı hem GELIŞTIRME hem de ÜRETIM tekliflerle aynı şekilde yapılandırın.

İzleyiciyi Önizle

GELIŞTIRME teklifinde, geliştiriciler ve Test edicilerin, sizin de dahil Azure Active Directory (AAD) Kullanıcı asıl adlarını veya Microsoft hesabı (MSA) e-posta adreslerini ekleyin. AAD 'deki bir kullanıcının Kullanıcı asıl adı, söz konusu kullanıcının e-postaından farklı olabilir. Örneğin, jane.doe@contoso.com çalışmaz ancak janedoe@contoso.com olacaktır. Geliştirme ve test aşamasında Önizleme bağlantısını paylaştığınızda, BELIRLEDIĞINIZ kullanıcıların dev teklifine erişimi olur.

ÜRETIM teklifinde, teklifi doğrulamak için canlı çalış düğmesini seçmeden önce teklifi doğrulayacak KULLANıCıLARıN Azure AD Kullanıcı asıl adını veya Microsoft hesabı e-postasını dahil edin.

Teknik yapılandırma sayfası

Bu tabloda, DEV teklifleri ve ÜRETIM teklifleri için ayarlar arasındaki farklar açıklanmaktadır.

Tablo 1: teknik yapılandırma farkları

Ayar GELIŞTIRME teklifi ÜRETIM teklifi
Giriş sayfası URL 'SI Geliştirme ve test uç noktanızı girin. Üretim uç noktanızı girin.
Bağlantı Web kancası Geliştirme ve test uç noktanızı girin. Üretim uç noktanızı girin.
Azure Active Directory kiracı KIMLIĞI Test uygulaması kayıt kiracı KIMLIĞINIZI (AAD dizin KIMLIĞI) girin. Üretim uygulaması kayıt kiracı KIMLIĞINIZI girin.
Azure Active Directory uygulama KIMLIĞI Test uygulaması kayıt uygulaması KIMLIĞINIZI (istemci KIMLIĞI) girin. Üretim uygulaması kayıt uygulaması KIMLIĞINIZI girin.

Plana genel bakış sayfası

Planlarınızı oluştururken, _test ile geliştirme TEKLIFINE plan kimliği ekleme harıç hem geliştirme hem de üretim tekliflerinin her ikisinde de aynı plan kimliği ve plan adını kullanmanızı öneririz. Örneğin, ÜRETIM teklifinin plan KIMLIĞI "Kurumsal" ise, DEV teklifinde plan KIMLIĞI "enterprise_test" olmalıdır. Bu şekilde, ÜRETIM teklifinizden hangi GELIŞTIRME teklifinizi teklifinizi kolayca belirleyebilirsiniz. ÜRETIM teklifinde teklif için en iyi şekilde karar vereceğiniz fiyatlandırma modellerini ve fiyatlarını içeren planlar oluşturacaksınız.

Planı listeleme

Plana genel bakış > planı listeleme sekmesinde hem geliştirme hem de üretim planlarına aynı plan açıklamasını girin.

Fiyatlandırma ve kullanılabilirlik sayfası

Bu bölüm, plana genel bakış > fiyatlandırma ve kullanılabilirlik sayfasının tamamlanmasına yönelik rehberlik sağlar.

Pazar

GELIŞTIRME ve ÜRETIM teklifleri için aynı pazarları seçin.

Fiyatlandırma

Fiyatlandırma modelleriyle denemeler yapmak için GELIŞTIRME teklifini kullanın. Hangi fiyatlandırma modelinin veya modellerinin en iyi şekilde çalıştığını doğruladıktan sonra, ÜRETIM teklifinde istediğiniz fiyatlandırma modellerini ve fiyatlarını içeren planlar oluşturacaksınız.

DEV teklifinin, planlarda sıfır veya düşük fiyatlara sahip planları olmalıdır. ÜRETIM teklifi, müşterilere ücretlendirmenize istediğiniz fiyatlara sahip olacaktır.

Önemli

Önizlemede yapılan satın alma işlemleri hem GELIŞTIRME hem de ÜRETIM teklifleri için işlenir. Bir teklifin $100/ay fiyatı varsa şirketiniz ücretlendirilir $100. Bu durumda, bir destek bileti açabilirsiniz ve tam miktar için bir ödeme veriyoruz (ve mağaza servisi ücreti almaz).

Fiyatlandırma modeli

GELIŞTIRME ve ÜRETIM tekliflerinin planlarında aynı fiyatlandırma modelini kullanın. Örneğin, ÜRETIM teklifinin planı bir aylık fatura dönemi ile sabit bir ücret ise, GELIŞTIRME teklifinde planı aynı modeli kullanarak yapılandırın.

Market özel ölçüm boyutları da dahil olmak üzere fiyatlandırma modellerini test etme maliyetinizi azaltmak için, fiyatlandırma ve kullanılabilirlik sekmesinin fiyatlandırma bölümünü üretim teklifinden daha düşük fiyatlarla daha düşük fiyatlarla yapılandırmanızı öneririz. GELIŞTIRME teklifinde planlar için fiyatları ayarlarken kullanabileceğiniz bazı yönergeler aşağıda verilmiştir.

Tablo 2: fiyatlandırma yönergeleri

Fiyat Yorum
0,00$ Mali bir etkisi olmayan toplam işlem maliyetini sıfır olarak ayarlayın. Bu fiyatı, ölçüm API 'Lerine çağrılar yaparken veya Çözümünüzü geliştirirken teklifinizin satın alma planlarını test etmek için kullanın.
$0,01-$49,99 Analiz, raporlama ve satın alma sürecini test etmek için bu fiyat aralığını kullanın.
$50,00-$100,00 Bu fiyat aralığını, ödeme test etmek için kullanın. Ödeme zamanlamamız hakkında daha fazla bilgi için bkz. ödeyen zamanlamalar ve süreçler.

Önemli

Testinizde bir mağaza hizmeti ücreti ücretlendirmeden kaçınmak için, test satın alma için 7 gün içinde bir destek bileti açın.

Ücretsiz deneme sürümü

GELIŞTIRME teklifi için ücretsiz deneme sürümü etkinleştirmeyin.

Microsoft sayfasıyla ortak satış

Ortak SATıŞı geliştirme teklifinin Microsoft sekmesi ile yapılandırmayın.

CSP’ler aracılığıyla satış

GELIŞTIRME teklifinin CSP aracılığıyla yeniden satılmasını yapılandırmayın.

Sonraki adımlar