Azure 'da Windows sanal makineleri için BoyutlarSizes for Windows virtual machines in Azure

Bu makalede, Windows uygulamalarınızı ve iş yüklerinizi çalıştırmak için kullanabileceğiniz Azure sanal makineleri için kullanılabilen Boyutlar ve seçenekler açıklanmaktadır.This article describes the available sizes and options for the Azure virtual machines you can use to run your Windows apps and workloads. Ayrıca, bu kaynakları kullanmayı planlarken göz önünde bulundurmanız gereken dağıtım konuları da sunar.It also provides deployment considerations to be aware of when you're planning to use these resources. Bu makale, Linux sanal makineleriiçin de kullanılabilir.This article is also available for Linux virtual machines.

TürType BoyutlarSizes AçıklamaDescription
Genel amaçlıGeneral purpose B, Dsv3, Dv3, Dasv4, Dav4, DSv2, Dv2, AV2, DCB, Dsv3, Dv3, Dasv4, Dav4, DSv2, Dv2, Av2, DC Dengeli CPU/bellek oranı.Balanced CPU-to-memory ratio. Test ve geliştirme, küçük - orta boyutlu veritabanları, düşük - orta yoğunluklu trafiğe sahip web sunucuları için idealdir.Ideal for testing and development, small to medium databases, and low to medium traffic web servers.
İşlem için iyileştirilmişCompute optimized Fsv2Fsv2 Yüksek CPU/bellek oranı.High CPU-to-memory ratio. Orta yoğunlukta trafiğe sahip web sunucuları, ağ gereçleri, toplu işlemler ve uygulama sunucuları için uygundur.Good for medium traffic web servers, network appliances, batch processes, and application servers.
Bellek için iyileştirilmişMemory optimized Esv3, Ev3, Easv4, Eav4, Mv2, d, DSv2, Dv2Esv3, Ev3, Easv4, Eav4, Mv2, M, DSv2, Dv2 Yüksek bellek-CPU oranı.High memory-to-CPU ratio. İlişkisel veritabanı sunucuları, orta veya büyük boyutlu önbellekler ve bellek içi analiz için idealdir.Great for relational database servers, medium to large caches, and in-memory analytics.
Depolama için iyileştirilmişStorage optimized Lsv2Lsv2 Büyük veri, SQL, NoSQL veritabanları, veri depolama ve büyük işlem veritabanları için ideal yüksek disk aktarım hızı ve GÇ.High disk throughput and IO ideal for Big Data, SQL, NoSQL databases, data warehousing and large transactional databases.
GPUGPU NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2 (Önizleme), NV, NVv3, NVv4 (Önizleme)NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2 (Preview), NV, NVv3, NVv4 (Preview) Yoğun grafik işleme ve video düzenlemesi için hedeflenen özelleştirilmiş sanal makineler, Ayrıca, ayrıntılı öğrenme ile model eğitimi ve ınilsel (ND).Specialized virtual machines targeted for heavy graphic rendering and video editing, as well as model training and inferencing (ND) with deep learning. Tek veya birden çok GPU ile kullanılabilir.Available with single or multiple GPUs.
Yüksek performanslı işlemHigh performance compute HB, HC, HHB, HC, H İşleme düzeyi yüksek olan isteğe bağlı ağ arabirimleri (RDMA) içeren sanal makineler, şimdiye kadarki en hızlı ve en güçlü CPU ile sunuluyor.Our fastest and most powerful CPU virtual machines with optional high-throughput network interfaces (RDMA).

REST APIREST API

VM boyutlarını sorgulamak için REST API kullanma hakkında daha fazla bilgi için aşağıdakilere bakın:For information on using the REST API to query for VM sizes, see the following:

ACUACU

Azure işlem birimlerinin (ACU) Azure SKU 'ları genelinde işlem performansını karşılaştırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.

Kıyaslama puanlarıBenchmark scores

CoreMark kıyaslama puanlarınıkullanarak Windows VM 'lerinin işlem performansı hakkında daha fazla bilgi edinin.Learn more about compute performance for Windows VMs using the CoreMark benchmark scores.

Sonraki adımlarNext steps

Kullanılabilir farklı VM boyutları hakkında daha fazla bilgi edinin:Learn more about the different VM sizes that are available: