Microsoft Endpoint Configuration Manager belgeleri

Microsoft Endpoint Manager’ın şu bileşenlerine yönelik resmi ürün belgeleri: Configuration Manager, ortak yönetim ve Desktop Analytics