Şirket içi veri ağ geçidi sorunlarını giderme

Bu makalede, Şirket içi veri ağ geçidini kullanırken karşılaşılan bazı yaygın sorunlar ele alınmıştır.

Not

Burada listelenmeyen bir sorunla karşılaşırsanız, ağ geçidini çalıştıran belirli bir bulut hizmeti için bir destek bileti oluşturun.

En son sürüme güncelleştirme

Desteklenen sürümü kullandığınızdan emin olmak her zaman için iyi bir yöntemdir. Şirket içi veri ağ geçidi için her ay yeni bir güncelleştirme yayımlıyoruz. Microsoft şimdilik, şirket içi veri ağ geçidinin yalnızca son altı sürümünü etkin olarak desteklemektedir. Kullandığınız sürümle ilgili sorunlar yaşıyorsanız, sorununuz en son sürümde çözümlenebileceğinden en son sürüme yükseltmeyi deneyin.

Bir kümede ağ geçidi üyeleri arasında tutarsız sürümler

Bir kümede ağ geçidi üyelerinin sürümlerini eşitlenmiş durumda bulundurun. Kümede aynı sürüme sahip olmak, beklenmeyen yenileme hatalarını önlemenize yardımcı olur. Bu yenileme hataları, belirli bir sorgunun yönlendirildiği ağ geçidi üyesinin, daha düşük bir sürüm nedeniyle onu yürütme yeteneğine sahip olmayacağından ortaya çıkabilir.

Genel yükleme sorunlarını giderme

İşte size bazı yaygın yükleme sorunları ve diğer müşterilerle ilgili yardımcı olan çözümler.

Hata: Kullanıcı gruba eklenemedi. (-2147463168 PBIEgwService Performans Günlük Kullanıcıları)

Ağ geçidini bir etki alanı denetleyicisine yüklemeye çalışıyorsanız bu hatayı alabilirsiniz. Etki alanı denetleyicisinde dağıtım desteklenmemektedir. Ağ geçidini, etki alanı denetleyicisi olmayan bir makineye dağıtmanız gerekir.

Güncel olmayan virüsten koruma yazılımı

Yükleme makinesindeki virüsten koruma yazılımı eskiyse yükleme hatalarıyla karşılaşabilirsiniz. Virüsten koruma yazılımını güncelleştirebilir veya yalnızca ağ geçidi yüklemesi virüsten koruma yazılımını devre dışı bırakabilrisiniz. Yükleme bittikten sonra, virüsten koruma yazılımını yeniden etkinleştirin.

Aynı veya daha eski ağ geçidi sürümü

Aynı sürümü veya ağ geçidinin önceki bir sürümünü zaten sahip olduğunuz ile karşılaştırıldığında yüklemeye çalışırsanız, aşağıdaki hata oluşabilir.

Ağ geçidi yüklemesi hatası

Yapılandırma sorunlarını giderme

Güvenlik Duvarı veya Ara Sunucu

Ağ geçidinin gerekli tüm bağlantı noktalarına erişimi olup olmadığını sınamak için, ağ bağlantı noktaları sınamasını çalıştırın. Tamamlandı (Başarılı) ve Tamamlandı (Başarısız oldu; en son sınama sonuçlarına bakın) olmak üzere iki farklı sonuç görüntülenir. Sınamanın başarılı olması, ağ geçidinizin gerekli tüm bağlantı noktalarına başarıyla bağlandığını gösterir. Sınamanın başarısız olması, ağ ortamınızın gerekli bağlantı noktalarını ve sunucuları engellediği anlamına gelebilir.

Ağ geçidinize ara sunucu bilgilerini girme hakkında daha fazla bilgi için bkz. şirket içi veri ağ geçidi için ara sunucu ayarlarını yapılandırma.

Güvenlik duvarı, Azure Service Bus'tan Azure veri merkezlerine giden bağlantıları da engelliyor olabilir. Bu durumda, söz konusu veri merkezleri için bölgenize yönelik IP adreslerinin engellemesini kaldırmak istersiniz. Bu web sitesinden Azure IP adreslerinin listesine ulaşabilirsiniz. Bulunduğunuz geçerli veri merkezi bölgesini bulmak için bkz. Veri merkezi bölgesini ayarlama.

Ara sunucu kimlik doğrulaması

Ara sunucunuz bir etki alanı kullanıcı hesabında kimlik doğrulaması gerektirebilir. Varsayılan olarak ağ geçidi, Windows hizmeti oturum açma kullanıcısı için bir Hizmet SID'si kullanır. Oturum açma kullanıcısının bir etki alanı kullanıcısı olarak değiştirilmesi bu konuda yardımcı olabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Ağ geçidi hizmet hesabını etki alanı kullanıcısı olarak değiştirme.

Ara sunucunuzun yalnızca 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarının trafiğine izin vermesi

Bazı ara sunucular trafiği yalnızca 80 ve 443 numaralı bağlantı noktalarıyla kısıtlar. Varsayılan olarak, Azure Service Bus iletişimi, 443 dışındaki bağlantı noktaları üzerinde gerçekleşir.

Ağ geçidini, Azure Service Bus ile doğrudan TCP yerine HTTPS kullanarak iletişim kurmaya zorlayabilirsiniz.

Yaygın hatalar

Hata: Ağ geçidi oluşturulamadı. Tekrar deneyin.

Bu hata, ara sunucu yapılandırma sorunlarından kaynaklanıyor da olabilir. Ağ geçidi günlüğü, sorun giderme için ek ayrıntılar sağlar. Daha fazla bilgi için bkz. Şirket içi veri ağ geçidinin ara sunucu ayarlarını yapılandırma.

Hata: Power BI hizmeti yerel ağ geçidine erişilemediğini bildirdi. Ağ geçidini yeniden başlatıp bir kez daha deneyin.

Yapılandırma işleminin sonunda Power BI hizmeti, ağ geçidini doğrulamak için tekrar çağrılır. Power BI hizmeti ağ geçidinin durumunu canlı olarak bildirmez. Windows hizmetinin yeniden başlatılması, iletişimin başarılı olmasını sağlayabilir. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için, aşağıdaki bölümde açıklanan şekilde günlükleri toplayın ve gözden geçirin.

Sorun giderme araçları

Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasından günlükleri toplayın

Ağ geçidi için toplayabileceğiniz birden fazla günlük vardır ve her zaman günlüklerle başlamanız gerekir. Ağ geçidini yükledikten sonra günlükleri toplamanın en basit yolu şirket içi veri ağ geçidi uygulaması üzerinden yapılır. Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasında, Tanılama ' yı seçin ve ardından Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi verme günlükleri bağlantısını seçin.

Yerinde veri ağ geçidi uygulama günlükleri

Bu dosya, Windows masaüstünüzdeki ODGLogs klasörüne .zip biçiminde kaydedilir.

Olay günlükleri

Şirket içi veri Geçidi hizmetinin olay günlüklerini bulmak için şu adımları izleyin:

  1. Ağ geçidi yüklemesi olan bilgisayarda Olay Görüntüleyicisi'ni açın .

  2. Olay Görüntüleyicisi > Uygulamalar ve Hizmet Günlükleri'ni genişletin.

  3. Şirket içi veri ağ geçidi hizmetini seçin.

Şirket içi veri ağ geçidi olay günlükleri

Sonraki adımlar