DATESQTD

Geçerli bağlamda üç aylık dönemin başından bugüne kadar olan tarihleri içeren sütuna sahip olan bir tablo döndürür.

Söz dizimi

DATESQTD(<dates>)  

Parametreler

Süre Tanım
tarihler Tarihleri içeren sütun.

Döndürülen değer

Tarih değerlerinden oluşan tek bir sütun içeren tablo.

Açıklamalar

Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

  • Tarih/saat sütunu başvurusu.

  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi.

  • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.

    Not

    Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE işlevi.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, İnternet Satışları için "Üç Aylık Döneme Ait Değişen Toplam" hesabı yapan bir ölçü oluşturur.

= CALCULATE(SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]), DATESQTD(DateTime[DateKey]))  

Ayrıca bkz.

Akıllı zaman gösterimi işlevleri
Tarih ve saat işlevleri
DATESYTD işlevi
DATESMTD işlevi