DATESYTD

Geçerli bağlamda yıl başından bugüne kadar olan tarihleri içeren sütuna sahip olan bir tablo döndürür.

Sözdizimi

DATESYTD(<dates> [,<year_end_date>]) 

Parametreler

Süre Tanım
tarihler Tarihleri içeren sütun.
year_end_date (isteğe bağlı) Yılın bitiş tarihini tanımlayan tarih içeren değişmez dize. Varsayılan değeri 31 Aralık şeklindedir.

Döndürülen değer

Tarih değerlerinden oluşan tek bir sütun içeren tablo.

Açıklamalar

Tarihler bağımsız değişkeni aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Tarih/saat sütunu başvurusu,

 • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun döndüren tablo ifadesi,

 • Tarih/saat değerlerini içeren tek bir sütun tanımlayan Boole ifadesi.

  Not

  Boole ifadeleriyle ilgili kısıtlamalar için bkz. CALCULATE işlevi.

 • year_end_date parametresi, çalışma kitabının oluşturulduğu istemcinin yerel ayarı ile aynı yerel ayarda değişmez bir tarih dizesidir. Tarihin yıl kısmı yoksayılır.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek formül, İnternet satışları için "Değişen Toplam" hesabı yapan bir ölçü oluşturur.

= CALCULATE(SUM(InternetSales_USD[SalesAmount_USD]), DATESYTD(DateTime[DateKey])) 

Ayrıca bkz.

Akıllı zaman gösterimi işlevleri
Tarih ve saat işlevleri
DATESMTD işlevi
DATESQTD işlevi