DISTINCTCOUNT

Sütundaki farklı değerleri sayar.

Sözdizimi

DISTINCTCOUNT(<column>)  

Parametreler

Süre Açıklama
sütun Sayılacak değerleri içeren sütun.

Döndürülen değer

Sütun içindeki farklı değerlerin sayısı.

Açıklamalar

  • Bu işlevin izin verilen tek bağımsız değişkeni bir sütundur. Herhangi bir türde veri içeren sütunlar kullanabilirsiniz. İşlev sayılacak satır bulamadığında BLANK döndürür, aksi takdirde farklı değerlerin sayısını döndürür.

  • DISTINCTCOUNT işlevi BLANK değerini içerir. BLANK değerini atlamak için DISTINCTCOUNTNOBLANK işlevini kullanın.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, ResellerSales_USD[SalesOrderNumber] sütunundaki benzersiz satış siparişlerinin sayısını hesaplamayı göstermektedir.

= DISTINCTCOUNT(ResellerSales_USD[SalesOrderNumber])  

Yan tarafında takvim yılı, üst tarafında ürün kategorisi olan bir tabloda yukarıdaki ölçü kullanılarak şu sonuçları döndürür:

Satır Etiketleri Aksesuarlar Bisikletler Kıyafet Bileşenler - Genel Toplam
2005 135 345 242 205 366
2006 356 850 644 702 1015
2007 531 1234 963 1138 1521
2008 293 724 561 601 894
1 1
Genel Toplam 1315 3153 2410 2646 1 3797

Yukarıdaki örnekte, Genel Toplam satırlarının sayısının birbirine eklenmediğine dikkat edin. Bunun nedeni, aynı sıradaki satır öğelerinin, farklı ürün kategorileriyle aynı sırada bulunabilmesidir.

Ayrıca bkz.

COUNT işlevi
COUNTA işlevi
COUNTAX işlevi
COUNTX işlevi
İstatistiksel işlevler