DISTINTCOUNTNOBLANK

Sütundaki farklı değerleri sayar.

Sözdizimi

DISTINCTCOUNTNOBLANK (<column>) 

Parametreler

Süre Açıklama
sütun Sayılacak değerleri içeren sütun.

Döndürülen değer

Sütun içindeki farklı değerlerin sayısı.

Açıklamalar

 • DISTINCTCOUNT işlevinden farklı olarak DISTINCTCOUNTNOBLANK işlevi BLANK değerini dahil etmez.

 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Aşağıdaki örnek, ResellerSales_USD[SalesOrderNumber] sütunundaki benzersiz satış siparişlerinin sayısını hesaplamayı göstermektedir.

= DISTINCTCOUNT(ResellerSales_USD[SalesOrderNumber]) 

DAX sorgusu

EVALUATE
  ROW(
    "DistinctCountNoBlank", DISTINCTCOUNTNOBLANK(DimProduct[EndDate]),
    "DistinctCount", DISTINCTCOUNT(DimProduct[EndDate])
  )
[DistinctCountNoBlank] [DistinctCount]
2 3

Ayrıca bkz.

DISTINCTCOUNT