EXP

Verilen bir sayının üssünün e sayısının üssü olarak kullanmasıyla elde edilen sonucu döndürür. Sabit e 2,71828182845904'e eşittir ve doğal logaritmanın tabanıdır.

Söz dizimi

EXP(<number>)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı Taban e'ye uygulanan üs. Sabit e 2,71828182845904'e eşittir ve doğal logaritmanın tabanıdır.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Özel Durumlar

Açıklamalar

  • EXP, verilen sayının doğal logaritması olan LN işlevinin tersidir.

  • e dışındaki tabanların üslerini hesaplamak için üs işleci (^) kullanın. Daha fazla bilgi için bkz. DAX İşleç Başvurusu.

Örnek

Aşağıdaki formül, e değerinin [Power] sütununda belirtilen kuvvetini hesaplar.

= EXP([Power])  

Ayrıca bkz.

Matematik ve Trigonometri işlevleri
LN işlevi
EXP işlevi
LOG işlevi
LOG işlevi