ISCROSSFILTERED

columnName veya aynı ya da ilişkili tablodaki başka bir sütun filtrelendiğinde TRUE döndürür.

Söz dizimi

ISCROSSFILTERED(<columnName>)  

Parametreler

Süre Tanım
columnName Standart DAX söz dizimi kullanılarak belirtilen var olan sütunun adı. Bu değer bir ifade olamaz.

Döndürülen değer

columnName veya aynı ya da ilişkili tablodaki başka bir sütun filtrelendiğinde TRUE olur. Aksi halde FALSE döndürür.

Açıklamalar

  • Aynı tablodaki veya ilişkili bir tablodaki başka bir sütuna bir filtre uygulandığında ve bu filtre columnName sütununu filtrelediğinde çapraz filtreleme gerçekleştirildiği kabul edilir. Filtre veya filtreler sütuna uygulandığında o sütun doğrudan filtrelenmiş kabul edilir.

  • İlgili ISFILTERED işlevi, columnName doğrudan filtrelendiğinde TRUE döndürür.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Ayrıca bkz.

ISFILTERED işlevi
FILTERS işlevi
HASONEFILTER işlevi
HASONEVALUE işlevi