LOG10

Sayının 10 tabanında logaritmasını döndürür.

Sözdizimi

LOG10(<number>)  

Parametreler

Süre Tanım
number 10 tabanında logaritmasını istediğiniz pozitif sayı.

Döndürülen değer

Ondalık sayı.

Açıklamalar

LOG işlevi, logaritma tabanını değiştirerek 10 tabanı yerine farklı bir taban kullanmanızı sağlar.

Örnek

Aşağıdaki formüllerin hepsi 2 sonucunu döndürür:

= LOG(100,10)  
= LOG(100)  
= LOG10(100)  

Ayrıca bkz.

Matematik ve Trigonometri işlevleri
EXP işlevi
LOG işlevi
LOG işlevi