SİPARİŞ VEREN

DAX sorgusunda EVALUATE deyimi tarafından döndürülen sorgu sonuçlarının sıralama sıralama sıralamalarını tanımlar.

Söz dizimi

ORDER BY {<expression> [{ASC | DESC}]}

Bağımsız değişkenler

Terim Tanım
ifade Tek bir skaler değer döndüren bir DAX ifadesi.
ASC (varsayılan) Artan sıralama düzeni.
DESC Azalan sıralama düzeni.

Döndürülen değer

EVALUATE deyiminin artan (ASC) veya azalan (DESC) sırasına göre sonucu.

Örnek

EVALUATE(
    'Internet Sales'
    )
ORDER BY
    'Internet Sales'[Order Date]

İnternet Satışları tablosundaki tüm satırları ve sütunları Sipariş Tarihine göre sıralanmış bir tablo olarak döndürür.

Ayrıca bkz.

DAX sorguları
DEĞERLENDİRMEK