Üst ve alt öğe işlevleri

Bu işlevler, üst/alt öğe hiyerarşileri olarak belirtilen verileri yönetir. Daha fazla bilgi edinmek için bkz. DAX'ta Üst-Alt Öğe Hiyerarşileri ile ilgili işlevleri anlama.

Bu kategoride

İşlev Açıklama
Yolun Geçerli tanımlayıcının tüm üst öğelerinin tanımlayıcılarını içeren sınırlandırılmış bir metin dizesi döndürür.
PATHCONTAINS Belirtilen öğe, belirtilen yol içinde yer alıyorsa TRUE döndürür.
PATHITEM Bir PATH işlevinin değerlendirilmesinden alınan bir dizeden, belirtilen konumdaki öğeyi döndürür.
PATHITEMREVERSE Bir PATH işlevinin değerlendirilmesinden alınan bir dizeden, belirtilen konumdaki öğeyi döndürür.
PATHLENGTH Kendi dahil olmak üzere, belirli bir PATH sonucunda belirtilen öğeye üst öğe sayısını döndürür.