ParameterView.Enumerator.Current Özellik

Tanım

Numaralandırıcının geçerli değerini alır.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Components::ParameterValue Current { Microsoft::AspNetCore::Components::ParameterValue get(); };
public Microsoft.AspNetCore.Components.ParameterValue Current { get; }
member this.Current : Microsoft.AspNetCore.Components.ParameterValue
Public ReadOnly Property Current As ParameterValue

Özellik Değeri

ParameterValue

Şunlara uygulanır