RenderTreeBuilder.CloseRegion Yöntem

Tanım

Daha önce eklenmiş bölge çerçevesini kapalı olarak işaretler. Bu yönteme yapılan çağrılar, çağrıları ile dengelenmesi gerekir OpenRegion(Int32) .

public:
 void CloseRegion();
public void CloseRegion ();
member this.CloseRegion : unit -> unit
Public Sub CloseRegion ()

Şunlara uygulanır