ConnectionContext.Abort Yöntem

Tanım

Aşırı Yüklemeler

Abort()

Temel alınan bağlantıyı iptal eder.

Abort(ConnectionAbortedException)

Temel alınan bağlantıyı iptal eder.

Abort()

Temel alınan bağlantıyı iptal eder.

public:
 virtual void Abort();
public:
 override void Abort();
public virtual void Abort ();
public override void Abort ();
abstract member Abort : unit -> unit
override this.Abort : unit -> unit
override this.Abort : unit -> unit
Public Overridable Sub Abort ()
Public Overrides Sub Abort ()

Şunlara uygulanır

Abort(ConnectionAbortedException)

Temel alınan bağlantıyı iptal eder.

public:
 virtual void Abort(Microsoft::AspNetCore::Connections::ConnectionAbortedException ^ abortReason);
public:
 override void Abort(Microsoft::AspNetCore::Connections::ConnectionAbortedException ^ abortReason);
public virtual void Abort (Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException abortReason);
public override void Abort (Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException abortReason);
abstract member Abort : Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException -> unit
override this.Abort : Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException -> unit
override this.Abort : Microsoft.AspNetCore.Connections.ConnectionAbortedException -> unit
Public Overridable Sub Abort (abortReason As ConnectionAbortedException)
Public Overrides Sub Abort (abortReason As ConnectionAbortedException)

Parametreler

abortReason
ConnectionAbortedException

ConnectionAbortedExceptionBağlantının sonlandırılmasının nedenini açıklayan bir açıklama.

Şunlara uygulanır