HttpRequestIdentifierFeature Sınıf

Tanım

İçin varsayılan uygulama IHttpRequestIdentifierFeature .

public ref class HttpRequestIdentifierFeature : Microsoft::AspNetCore::Http::Features::IHttpRequestIdentifierFeature
public class HttpRequestIdentifierFeature : Microsoft.AspNetCore.Http.Features.IHttpRequestIdentifierFeature
type HttpRequestIdentifierFeature = class
    interface IHttpRequestIdentifierFeature
Public Class HttpRequestIdentifierFeature
Implements IHttpRequestIdentifierFeature
Devralma
HttpRequestIdentifierFeature
Uygulamalar

Oluşturucular

HttpRequestIdentifierFeature()

Özellikler

TraceIdentifier

Bir isteği benzersiz olarak tanımlamak için bir değer alır veya ayarlar. Bu günlük ve tanılama için kullanılabilir.

Şunlara uygulanır