IHttpRequestIdentifierFeature Arabirim

Tanım

bir isteği benzersiz olarak tanımlama özelliği.

public interface class IHttpRequestIdentifierFeature
public interface IHttpRequestIdentifierFeature
type IHttpRequestIdentifierFeature = interface
Public Interface IHttpRequestIdentifierFeature
Türetilmiş

Özellikler

TraceIdentifier

Bir isteği benzersiz olarak tanımlamak için bir değer alır veya ayarlar. Bu günlük ve tanılama için kullanılabilir.

Şunlara uygulanır